Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Actief in beweging naar plantaardig

Is het een bewuste keuze of gewoon een trend? Vegetariër, vegan of flexitariër? Het voelt voor mij bijna als een keuze die je moet maken om te bepalen welke identiteit je aanneemt. Het aantal mensen dat minder vlees eet, is de afgelopen 10 jaar significant toegenomen. Schijnbaar is een groot deel van de Nederlanders het afgelopen jaar minder vlees gaan eten. In mijn optiek: we ontdekken langzaamaan de smaak en diversiteit van planten.

9 december 2019 -  

Waarom deze beweging?

Is de bewuste keuze gebaseerd op gezondheid of doen we het juist voor een beter milieu? Of is het een leefstijl? Een trend die door de massa wordt opgepikt, simpelweg omdat het aanbod er is - van vleesalternatief tot alternatief van alles wat dierlijk is? Of gewoon omdat het lekker is?
In een onderzoek over het gedrag rondom vleesconsumptie, in 2013 uitgevoerd door Stichting Natuur en Milieu, gaf een vijfde van de vegetariërs en flexitariërs aan zich gezonder te voelen door geen of minder vlees te eten.
Maar maakt het ook gelukkig? Nadat zij vegetariër of flexitariër waren geworden, gaf 15% aan zich vanaf dat moment gelukkiger te voelen dan voor zij vegetariër of flexitariër waren. Dit was dus in 2013.
In 2019 kiest meer dan de helft van de ondervraagden in bijvoorbeeld het FSIN FoodShopper-onderzoek nog vol overtuiging voor vlees. Slechts 1% van de respondenten eet helemaal geen dierlijke producten.
De documentaire ‘The Gamechangers’ suggereert: hoe meer planten je eet, hoe hoger de kwaliteit van het leven. En de vraag of een veganistische leefstijl wel of niet stoer is, wordt hierin weggenomen. Blijkbaar kun je met plantaardig eten nog steeds fantastisch barbecueën, krijg je grote spierballen en mogelijk zelfs een verhoogd libido. Verwarrend.


Is het beter voor de gezondheid?

De Hartstichting geeft aan dat je in je dagelijkse voeding bewust voor gezonde producten kunt kiezen. Dit betekent onder andere minder vlees, meer plantaardig. Het Voedingscentrum adviseert vervolgens mensen die vegan willen eten vooral te letten op voldoende eiwit, ijzer, vitamine B1, B2, B12 en calcium. Het lijkt erop dat we toch nog flink leunen op gezondheid vanuit dierlijke producten. Echte harde uitspraken worden niet gedaan. Uit de meting van het FSIN blijkt dat het belang van gezond eten bij jongvolwassenen goed tussen de oren zit. Bijna 60% vindt gezonde voeding belangrijk. Een derde vindt vlees eten niet meer van deze tijd. Echter, het merendeel eet vlees, soms elke dag. Vlees hoort er gewoon bij. De wil om structureel minder vlees te eten, is in de praktijk dus vaak zwak. Vlees eten is immers een gewoonte: het is lekker en een bron van bouwstoffen.
 

Beter voor het milieu?

Feiten geven aan dat de veehouderij het milieu belast. Milieuvoordelen zijn een motivatie om alternatieve producten te proberen. Remmende factor hierbij zijn de investeringen die daarmee gepaard gaan. Het proberen van alternatieven zal daarom in eerste instantie duurder zijn.
Planten produceren minder afval en stoten aanzienlijk minder broeikasgasemissies uit, waarbij de vraag moet komen vanuit de eindconsument. Alleen bewuste consumenten vinden het blijkbaar belangrijk te weten hoe hun eten wordt geproduceerd. Volgens een studie, uitgevoerd door Nielsen in 2018 onder Amerikaanse consumenten, geeft 61% aan bereid te zijn minder vlees te eten. Nog geen 22% is bereid vegetarisch of zelfs vegan te worden, ook al is het beter voor de planeet. Die lage score komt deels voort uit de onbekendheid ermee.
Duurzaamheid en gezondheid zijn dus twee verschillende thema’s. Beide zijn belangrijk, maar het moet wel aantrekkelijk blijven, vindt de consument. Beleving en smaak staan voorop.
 

Dus beleving en smaak?

De helft van de ondervraagde Nederlanders vond in 2013 een maaltijd niet compleet zonder vlees. Inmiddels verspreidt De Vegetarische Slager zijn grote ideaal om vleesliefhebbers te laten beleven dat ze helemaal niets hoeven te missen als ze het eten van vlees van dieren één of meer dagen achterwege laten.
Een groot deel van de vleeseters overweegt in 2019 vaker voor een alternatief te kiezen. Hierbij zijn smaak en prijs belangrijke aspecten. Het aanbod neemt snel toe op de menukaart buitenshuis en draagt bij aan het uitproberen van alternatieven. De vraag of het winstgevend is, is moeilijk te beantwoorden en dat maakt de keuze voor ondernemers soms lastig. Het aantal vegetarische/vegan gerechten staat niet in verhouding met het aantal hardlopers. In steden verschijnen inmiddels vegan restaurants, en in de bezorgmarkt zijn ook ontwikkelingen in vegetarische gerechten zichtbaar. Daaruit concludeer ik dat er voldoende creativiteit op het gebied van smaak en beleving te vinden is op het menu met plantaardige alternatieven.
Al met al lijkt het erop dat we allemaal actief zijn in de beweging naar plantaardig. Of het gelukkig maakt of dat het gezond is, valt te betwisten. Het is in ieder geval een goed signaal voor de planeet. De smaak en diversiteit van planten leren kennen, betekent meer dan alleen de identiteit van flexitariër, vegan of vegetarisch aannemen. De wereld wordt geconfronteerd met grote uitdagingen. We hebben iedereen nodig om het systeem te transformeren. De oplossing ligt op verschillende vlakken, waaronder in gedragsverandering. Derhalve, vanuit mijn oogpunt, ook in de professionele keuken. Bewustwording is nodig om het vertrouwen te borgen dat we etensborden op een smaakvolle en belevenisvolle manier kunnen vullen met duurzame, plantaardige voedingsmiddelen. Ik geloof daar sterk in.
Vanuit Food Solutions staat smaak voorop. Onze chefs inspireren met recepten waar groente of vleesvervangers centraal staan. Dat dit tegelijkertijd bijdraagt aan een beter milieu en gezondere oplossingen, is voor ons vanzelfsprekend en past binnen onze totaalvisie. Dit gebeurt uiteraard stap voor stap. Op die manier proberen we het chefs makkelijker te maken om hun gasten de gewenste beleving te kunnen geven. Dat gerechten ‘hoog op smaak’ moeten zijn en moeten worden geserveerd met een dosis beleving, begrijpen ze als geen ander. Over creativiteit en het denken in oplossingen binnen deze groep professionals maak ik me geen zorgen. Dat de oplossingen duurzaam en mogelijk ook gezond zijn, is voor hen een fantastische bijkomstigheid. Want daar worden hun gasten ook blij van.

Eveline Nederlof
Bestuurslid FSIN
Unilever Foodsolutions Managing Director
 

Voor het schrijven van deze blog is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

  • November 2019, FSIN FoodShopper Monitor 2020 (hoofdstuk 5 en 6)

  • www.UFS.com

  • www.knorr.com/uk/future50report.html

  • December 2018 What Carnivors will and don’t do for the planet source: Nielsen from https://www.statista.com/chart/19135/environmnetal-meat-alternatives/

  • Mei 2013, Flexitariër-campagne (3506) Stichting Natuur & Milieu heeft Kien onderzoek opdracht gegeven een onderzoek laten uitvoeren m.b.t. vleesconsumptie. Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in zowel de houding van de Nederlander ten aanzien van vlees als het gedrag m.b.t. het eten van vlees.

  • Mei 2012, In opdracht van Stichting Natuur & Milieu heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar flexitariërs: consumenten die minimaal een dag per week geen vlees eten.

Eveline Nederlof
Eveline Nederlof
Unilever Foodsolutions Managing Director

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!