Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

CBS-cijfers zorgen voor verwarring

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert elk kwartaal cijfers over de horeca. En al vele kwartalen slaat het CBS de plank volledig mis, zoals ook nu weer met de recente publicatie van de horecacijfers. Volgens de onderzoekers was er in 2014 sprake van 5,6% groei. Dat was volgens hen een record.

3 maart 2015 - De hele foodsector weet dat deze cijfers 'onzinnig' zijn. Zeker, er zijn bedrijven die het goed doen en flink groeien, maar het gros van de meer dan honderdduizend vestigingen in de buitenshuisconsumptie kent nog steeds geen omzetgroei. De klassieke horeca is weliswaar in 2014 1% gegroeid, maar de horeca, catering en de gemakshoreca samen daalden in 2014 nog 0,5%.

Dat is de realiteit die alle professionals in de foodsector herkennen. Of ze nu formulemanager, ondernemer, grossier of leverancier zijn: nulgroei in 2014 is de nuchtere werkelijkheid. En dat is al veel beter dan de jaren daarvoor. De weg omhoog kan in 2015 verder worden ingeslagen.


Was het maar waar!

Dus 5,6% groei in de horeca, zoals het CBS ons wil doen geloven? Was het maar waar. Dan ging overal de vlag uit, allereerst bij het FSIN!

Je zou nu kunnen denken, laat ze bij het CBS maar lekker een kop koffie blijven drinken, daar in hun papieren werkelijkheid. Maar zo simpel is het niet.

Het CBS genereert publiciteit. Kranten pikken die op, dus ook overheden, gemeenten, aandeelhouders, financiers, banken en verhuurders lezen mee. En dan begint het probleem... Het CBS is een begrip! De overheid baseert er zelfs zijn beleid op. Wat het CBS zegt, is 'waar', ook al weet iedere foodprofessional dat het 'niet waar' is, dat het zelfs complete onzin is. Maar hoe maak je dat dan duidelijk? Het is verspilde energie om als directie van een foodbedrijf voortdurend aan externe stakeholders te moeten uitleggen dat het CBS het echt mis heeft. Dat de onderzoekers er wel 5 tot 6% naast zitten...


CBS meet op basis van BTW

Hoe komt het CBS dan aan die exorbitante groeicijfers? Dat hebben ze Rien de Koning van Foodstep en mij een keer uitvoerig uitgelegd. Het CBS baseert zijn cijfers sinds een jaar op de BTW-aangiftes van alle horeca-ondernemingen. Daar  zijn we blij mee. Dat zou dus moeten kloppen, zo zou je denken. Op papier wel! En toch zien we geen match tussen theorie en werkelijkheid! Dat komt, omdat alle activiteiten van horeca-ondernemingen in hun totaliteit bij elkaar worden opgeteld. Kamerverhuur, fietsenverhuur en allerlei andere nevenactiviteiten worden meegenomen en vervuilen daarmee de CBS-systematiek. Foodstep en het FSIN werken niet op deze wijze. Wij meten alleen de omzetten van eten en drinken. Dat kan een deel van het verschil verklaren, maar het bevredigt niet.


De FSIN-methode

Het FSIN baseert zich vooral op concrete foodomzetten van klanten van grossiers en leveranties van grossiers aan die klanten. En als controle hebben we heel veel concrete omzetten van formules en ondernemers. En als extra controle hebben we ook nog consumentenpanels (van GfK) en de omzet van fabrikanten die al of niet rechtstreeks aan de horeca leveren.

En al die indicatoren wezen in 2014 op nulgroei! Inderdaad, er zijn vele individuele bedrijven en formules die wel groeien, soms wel met 10%, maar er zijn ook vele, vele bedrijven die heel veel omzet hebben ingeleverd.

Wij publiceren overigens, voor wat betreft de buitenshuisconsumptie, de cijfers van Foodstep. Omdat we niet met twee (soms licht verschillende) cijfers de markt willen bestoken. Maar de inzichten van Foodstep en het FSIN wijken niet van elkaar af. En dat geldt ook voor de ruwe conclusies uit de consumentenpanels van GfK. En dat is ook precies de werkelijkheid die al onze leden herkennen. Daarom zijn ze terecht boos op de CBS-publicaties die ze in hoge mate 'onzinnig' noemen. Ze roepen ons op om daar iets tegen te doen. Dat doe ik hierbij dan ook.


Oproep aan het CBS

Ik roep het CBS op om eens in gesprek te gaan met de directies en marktonderzoekers van de grote bedrijven. Met Sligro, DeliXL, Lekkerland, McDonalds, Van der Valk, La Place, FrieslandCampina, Heineken, Coca Cola enzovoorts...

En ik roep ook op tot een accountantscontrole ofwel een steekproef bij pakweg duizend horecabedrijven. Eigenlijk hoeft dat laatste niet eens... die accountantsverslagen zijn er immers al. Laat die accountants hun mond ook eens open doen en daarmee het CBS helpen om de buitenwacht te laten zien hoe de werkelijkheid er echt uit ziet.
 

Alle FSIN-cijfers over 2014 vindt u op de grote FSIN-poster.

Jan-Willem Grievink
Jan-Willem Grievink
Directeur FSIN

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!