Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Is everybody happy?

Welvaart is niet hetzelfde als welzijn. Steeds breder dringt het besef door dat sturen op cijfers niet voldoende is. We zagen de afgelopen decennia dat de cijferterreur niet zelden verwoestend uitwerkte. Het streven naar winstmaximalisatie fnuikte de productkwaliteit, servicegraad, klanttevredenheid en zelfs totale bedrijven en organisaties. Steeds meer bedrijven, ook in de foodservicebusiness, omarmen welzijn en geluk als parameters.

16 februari 2016 -  

Ja, geluk staat op de agenda. Ook op de politieke agenda in ons land. De commissie Breed Welvaartsbegrip onderzoekt of het bbp, het bruto binnenlands product, aangevuld moet worden met een hard cijfer dat ons welzijn uitdrukt. Want nee, geld alleen maakt niet gelukkig.

 

Klantgeluk

Streven naar geluk, het zou gastvrijheidbedrijven in de genen moeten zitten. Gelukkig is dat in veel gevallen zo. Toch ontkwamen ook veel grote foodbedrijven niet aan de blinde, kille cijferdrift. Velen van hen gaat het nu niet meer voor de wind – ze zijn vastgelopen in hun eigen systematiek. Wanhopig en misschien wel wat afgunstig kijken ze naar concurrenten die het anders doen. Want ook binnen de foodbranche staat ‘geluk’ in de schijnwerpers.

 

De twee meest genoemde, recente voorbeelden in de foodservice zijn Hutten Catering en het Duitse burgerconcept Hans im Glück. Beide ondernemen duurzaam, maatschappelijk verantwoord en volgens het everybody-happy-principe. Ze hanteren de volgende redenatie: ‘Wij willen gelukkige medewerkers en blije klanten. Als ons personeel zichzelf is en happy, straalt dit af op de gasten en klanten.’ Geluk als sturingsinstrument: gezien de cijfers – want tja, die blijven natuurlijk tellen – hebben Hutten en Hans im Glück het geluksgelijk aan hun kant.
 

Liefde

Tijdens het Horecava-brunchcongres van het FSIN vielen bij herhaling woorden als liefde, passie en geluk. Eerder zei voorzitter Paul Bringmann al ‘we willen terug naar waar we geboren zijn’. Bovendien is elke ziener en voeler binnen de foodservice – maar eigenlijk in de hele maatschappij – overtuigd dat niet mannen maar vrouwen de toekomst hebben. Heeft het één misschien met het ander te maken? Sluiten we een tijdperk af, een periode waarin de ‘mannelijke realiteit’ van harde valuta en heilige spreadsheets de boventoon voerde? Verlangen we sterk naar de zachter geachte vrouwelijke eigenschappen? Willen we het keurslijf van wurgende systemen inruilen voor de geborgenheid van de moederschoot? Worden zachte termen als welzijn en geluk misschien wel een harde parameter? Het zou zomaar kunnen. In een uitnodiging voor een cursus die ik kreeg stond in elk geval te lezen:  ‘Geluk is al lang geen soft control instrument meer en wordt steeds vaker als beleidsinstrument ingezet.’

 

Digitalisering

Geluk is een groot woord. Ik ken niemand die beweert dat hij de hele tijd gelukkig is – geluk zit immers in momenten. Wij Nederlanders ervaren kennelijk veel van die momenten. Uit internationale cijfers blijkt steevast dat wij Nederlanders na Costa Rica, Denemarken, IJsland, Zweden en Finland het gelukkigste volk ter wereld vormen. Desondanks zijn burn-out, overspannenheid en depressiviteit de grote volksziekten. Nu was er eerlijk gezegd de laatste decennia genoeg om depressief van te raken. Neem de perverse uitwassen van veel financiële en managementsystemen in de westerse wereld. Zelfverrijking over de rug van derden leek – en lijkt nog – eerder schering dan inslag. Ik hoef maar woorden als woekerpolissen, rommelhypotheken of, in de foodbranche, het paardenvleesschandaal te noemen.

 

Ja, het lijkt soms alsof iedereen erop uit is de ander systematisch (!) te bedonderen. Organisaties konden zich bovendien dankzij de digitale techniek steeds eenvoudiger in anonimiteit opsluiten. Ze trokken ondoordringbare muren op die we websites noemen. Terwijl kantoren sloten en rechtstreeks telefonisch contact maken een dagtaak werd, veinsden organisaties ‘dag en nacht bereikbaarheid’ via hun websites. Echter, maatoplossingen leveren zulke digitale systemen zelden of nooit – en dus raakte ook hier de menselijke maat zoek. Alles werd systeem – medewerker en klant, iedereen loopt tegen er tegenaan en beukt zich murw. Je kan er depressief van worden of een burnout van krijgen.

 

Systeemdenken

Ja, sinds de opkomst van het neoliberalisme is alles wat nog een beetje uit de losse pols ging in systemen gegoten. ‘McDonaldisering van de samenleving’. Zo noemen sociologen het wel. Veel organisaties adopteerden elementen van het ultieme fastfoodsysteem op aarde. Een uitermate succesvol bedrijfssysteem - ontleend aan het organisatiemodel van het Pruisisch leger en de theorieën van efficiencydenker Frederick Taylor. Ik schreef over het McDonald’s System (altijd met hoofdletters geschreven) een boek dat niet voor niets de titel McSucces draagt.

 

Hoewel ik altijd mijn bedenkingen had tegen de volstrekte gelijkschakeling en benauwende uniformiteit, had en heb ik er tegelijk bewondering voor. En ik zeg u, de systemen zullen blijven. Per slot van rekening blijft efficiency gevraagd als je geen verspilling wilt. Als je als foodservicebedrijf succesvol wilt zijn, moet de mise en place altijd perfect zijn. Elke nieuw foodservicebedrijf bedient zich van vormen van systeemgastronomie – ook Hutten en Hans im Glück.

 

Keurslijf

Maar betekent een systeem automatisch dat je de menselijke eigenheid volledig ondergeschikt moet maken? Dat je hem of haar altijd in een keurslijf duwt? Nee, dat betekent het niet. Hans im Glück schrijft geen verplichte bedrijfsuniformen voor. Medewerkers brengen hun eigen persoonlijkheid in. Hutten Catering heeft geen personeel maar ‘samenwerkers’ met een grote eigen verantwoordelijkheid – fouten maken mag.

 

Al met al lijken we beland in een tijd die vrouwelijke eigenschappen omarmt om alles wat mannelijk heet te zijn te behoeden voor verdere ontsporingen. Eigenlijk net zoals in een goed huwelijk - een gelukkig huwelijk. 

 

Bron foto's: Shutterstock

Ubel Zuiderveld
Ubel Zuiderveld
FSIN Foodservicewatcher

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!