Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Cijfers en trends over veranderingen in koopgedrag van consumenten

Het FoodService Instituut Nederland heeft voor haar leden een tussentijds rapport gemaakt met daarin de veranderde omzetten in alle foodkanalen (vanwege de crisis zijn die veranderingen groot), maar ook heeft het FSIN een samenvatting gemaakt van veranderend consumentengedrag. De consument is in 2011 als fors gaan bezuinigen op de buitenshuisconsumptie en gaat dat in 2012 nog meer doen. 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!