Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

CBS-cijfers over 2011 opnieuw te rooskleurig

De jaarcijfers over de horeca - zoals vorige week afgegeven door het CBS – zijn opnieuw te rooskleurig. De door het CBS geschetste situatie wijkt sterk af van de werkelijkheid, zo constateren het FSIN en Foodstep samen met belangrijke spelers uit de branche.

7 maart 2012 - Het CBS berichtte eerder deze week dat de horeca een omzetgroei van 3,2 procent behaalde over het vierde kwartaal van 2011. Over heel 2011 zou er sprake zijn van een omzetgroei van 4,9 procent.

Deze cijfers worden niet herkend door de bedrijven uit de branche en ook niet door het FSIN en Foodstep. Er is volgens FSIN-directeur Jan-Willem Grievink het hele jaar al sprake van een chronische overwaardering van de omzet in de horeca branche.
“Het is onduidelijk hoe het CBS aan deze cijfers komt, dat was het hele jaar 2011 al zo. Die zijn zo ver van de werkelijkheid verwijderd, dat het om een steekproeffout of een rekenfout moet gaan. Je kunt zelfs zonder cijfers, met gewoon boerenverstand, al concluderen dat een omzetstijging van 3,2% gewoon niet kan in crisistijd. Want horeca is ongelooflijk gevoelig voor conjunctuur en consumentenvertrouwen.”

Geen herkenbare cijfers
Zoals gezegd zijn FSIN en Foodstep niet de enigen die de cijfers van CBS over 2011 niet herkennen. Ook uit de branche komen deze geluiden, onder meer van Willem-Jan Strijbosch, directeur van Sligro en Paul Bringmann, directeur La Place.

Willem-Jan Strijbosch, Directeur Foodservice van Sligro: CBS geeft mijns inziens een compleet verkeerde inschatting van de groei van de horecamarkt. De door het CBS veronderstelde groei wordt door niemand in de branche herkend, van producent, groothandel tot outlet. Mijn  inschatting is  dat de horeca markt licht positief is in euro's, en in volume dus licht dalend.

Paul Bringmann, directeur van La Place sluit zich ook bij deze conclusies aan. ‘Wij vinden de CBS-cijfers veel te hoog en niet in verhouding met de werkelijkheid. De cijfers die het FSIN publiceert liggen mijns inziens veel dichter bij de werkelijkheid.’

Omzetcijfers
FSIN en Foodstep hebben begin januari omzetcijfers over 2011 naar buiten gebracht. Uit die cijfers blijkt dat de klassieke horeca en catering 2011 hebben afgesloten met een licht omzetverlies, terwijl de inkoopprijzen ook nog eens stegen met 2,5 procent. Heel foodservice komt uit op een kleine groei van 0,5 procent over heel 2011.

Het complete persbericht vindt u hier.

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!