Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Actuele omzet-cijfers grossiers 2011

De omzetcijfers van de grossiers, gepubliceerd in de FSIN Nieuwjaarsmonitor, behoeven een correctie. Dat heeft twee oorzaken. Door een modelfout hebben we het onjuiste cijfer van Hanos uit 2009 doorgetrokken. Die omzet was structureel te laag berekend. In de nieuwe modellen (hieronder) hebben we dat gecorrigeerd.
Verder hebben we nu concrete getallen van Sligro en Deli?XL, op basis van gepubliceerde cijfers. Dat maakt dat er enige correctie is toegepast.

8 maart 2012 - U kunt de juiste omzetcijfers vinden door op deze link te klikken.

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!