Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

'Duurzaam voedsel niet meer weg te denken'

De groeiende belangstelling onder consumenten voor duurzamer eten vormt een steeds sterkere prikkel voor de producenten binnen de agrofoodsector.

28 oktober 2010 -  Dit artikel verschijnt in de categorie ' FSIN in het nieuws'. In deze nieuwscategorie selecteren we artikelen waarin het FSIN genoemd of geciteerd wordt. Dit artikel is geschreven door de redactie van het Agrarisch Nieuwsblad. Lees ook ons eigen artikel over duurzaamheid.

Voor een gegarandeerde basisvoedselvoorziening blijft grootschalige productie noodzakelijk. Maar producenten dienen wel (verder) te verduurzamen om voldoende draagvlak binnen de samenleving te behouden. Dat is de belangrijkste conclusie van het Beter Eten 2010 Congres, waaraan ruim 300 vertegenwoordigers van agrofoodbedrijven, kennisinstellingen en landelijke en provinciale overheden hebben deelgenomen. Het Congres vormde de opmaat naar het Beter Eten 2010 Festival, dit weekend in de Brabanthallen, dat geheel in het teken staat van gezond, oorspronkelijk, smaakvol en duurzaam geproduceerd voedsel.
 

Inleiders op het congres stelden unaniem vast dat duurzaamheid een niet meer weg te denken aspect is in het koopgedrag van de consument. Sterker nog, deze trend zal de komende jaren alleen maar verder toenemen, zo stelde Jan Willem Grievink, directeur van het Food Service Instituut Nederland.
 

Als organisatoren van het congres onderkennen Agro & Co Brabant en de ZLTO de groeiende marktkracht van Real Food (Beter Eten). Deze zal zich de komende jaren verder ontwikkelen, maar tevens de gangbare productie van voedsel in toenemende mate beïnvloeden.
 

Ter afsluiting van het congres constateerde landbouwminister Verburg 'met trots' dat de duurzame trend heeft ingezet. "Het begin is er. Als we zo door gaan, dan blijven nog grotere slagen niet uit. Dan zijn we over vijftien jaar nog trotser op de hele keten van boer tot bord.Omdat de Nederlandse land- en tuinbouw dan 100 procent duurzaam is. Vanzelfsprekend duurzaam."
 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!