Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

CBS cijfers? Was het maar waar! Geen groei maar daling in Foodservice!

In tegenstelling tot de rooskleurige cijfers van het CBS, die aangeven dat Horeca met 2,9% in omzet zou zijn gegroeid ten opzichte van vorig jaar, geven de cijfers uit de sector een volledig tegenovergesteld beeld. Zeker omdat in de cijfers ook de teleurstellende maand april is verwerkt, die mede dankzij het weer vorig jaar (mooi en zonnig) , dit jaar veel lager uitkomt dan vorig jaar.

24 mei 2012 - Voor Horeca (= Foodservice excl. instellingen/zorg, bedijven en benzinestations) valt een daling van   -2,4% in omzet te constateren,  vooral door een slechte aprilmaand van -6%.
De hotelsector en de restaurants blijven vrijwel stabiel ten opzichte van vorig jaar, waar fastservice en de drankensector op ongeveer -5% uitkomen en in april zelfs op -10% zitten.
De cijfers voor Horeca en Foodservice zijn dus vrijwel identiek, omdat het geheel van bedrijven, instellingen en benzine in zijn totaliteit op het gemiddelde van Horeca uitkomen. Benzine nog relatief het beste vanwege de accijnsverhoging tabak, die na het 1e kwartaal 2011 is ingevoerd. Bedrijven en instellingen zitten beiden ongeveer -2% lager dan vorig jaar.

Toelichting:
Alle cijfers zijn afkomstig van Foodstep en gezamenlijk door FSIN en Foodstep gevalideerd. De cijfers hebben betrekking op de ontwikkeling tot en met periode 4, 2012 vergeleken met periode 1 tot en met periode 14, 2011.
De grondslag voor deze ontwikkelingen zijn de harde inkoopcijfers van een kleine 10.000 verkooppunten volledig gespreid over Foodservice, eigen cijfers van een aantal grote ketenorganisaties, een 40.000 interviews met consumenten en 40.000 interviews met inkoopverantwoordelijken bij verkooppunten.
Alle gegevens worden continu gestaafd met maatgevende partijen in de keten van Foodservice. 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!