Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Procedure nieuwe bestuursleden

Per 1 juli komt er in het bestuur van het FoodService Instituut een vacature binnen de sector ‘outlets’ en de sector 'leveranciers'. Dat betekent dat wij als bestuur op zoek zijn gegaan naar kandidaten die de vacature vanuit de sector  zouden kunnen opvullen. 

11 juni 2012 - We hebben als bestuur, gezien de continuïteit, een voorkeur voor een bestuurslid uit de cateringsector voor de vacature 'outlets' en daarbij hebben we Willem van Prooijen, directeur bij Albron, bereid gevonden zich kandidaat te stellen als opvolger van Peter Visscher die per 1 juli terug treedt (vanwege pensionering is hij bij Albron vertrokken). Voor de sector 'leveranciers' hebben we gezien de samenstelling, een voorkeur voor een bestuurslid uit de grotere merkartikelfabrikanten. Wat ons betreft zou dat Wouter Fijnaut, general manager Douwe Egberts Coffee Systems Benelux kunnen zijn

Het bestuur kent 3 zetels voor leveranciers, 2 zetels voor grossiers en 3 zetels voor outletorganisaties. (zie schema onderaan de pagina.

Dat betekent dat wij de volgende procedure in gang gaan zetten. 

  1. Het bekend maken van de vacatures die zijn ontstaan.
  2. Bekend maken van de kandidaat die wij eventueel in het bestuur zouden willen benoemen. Wat ons betreft zou dat voor de sector 'Outlets' Willem van Prooijen kunnen zijn, directeur marketing en supply chain bij Albron. Voor de sector 'Leveranciers' stellen we Wouter Fijnaut voor.
  3. De formele vraag aan onze outletleden is of zij kunnen instemmen met de benoeming van deze kandidaten of dat zij een (tegen-) kandidaat hebben voor het bestuur. Tegenkandidaten kunnen tot en met 20 juni worden ingediend door middel van het formulier in de toegezonden brief.

Mochten er inderdaad andere kandidaten worden voorgedragen vanuit de outletleden binnen het FSIN, dan zullen we een schriftelijke stemronde gaan organiseren in de zomermaanden. In dat geval zal de kandidaat die in de betreffende stemronde de meeste stemmen verkrijgt in het bestuur worden benoemd. Zie bijlagen b en c.

Let op: Bestuursleden vertegenwoordigen de sector en de leden uit die sector. Dat houdt in dat alleen leden uit de sector van het te kiezen bestuurslid kunnen beslissen. Dus leveranciers kunnen voor of tegen de benoeming van Wouter FIjnaut stemmen. Outlets kunnen alleen stemmen voor of tegen de benoeming van Willem van Prooijen.

Klik hier voor de brief verzonden naar Outletorganisaties over het te kiezen bestuurslid

Klik hier voor de brief verzonden naar Leveranciers over het te kiezen bestuurslid.

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!