Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Reminder: managementreaders online!

Het FSIN heeft in 2010 al drie managementreaders gepubliceerd. Die heeft u (als u lid bent) toegestuurd gekregen, maar u kunt ze ook bekijken en doorlezen op onze website. De drie managementreaders gaan over samenwerkingsmodellen in de Foodservice keten, over de recessie en over duurzaamheid. De managementreaders gaan over actuele trends en geven u daarbij beleidsadviezen.

3 november 2010 - Managementreader Duurzaamheid

Het FSIN is nauw betrokken bij grote, nationale onderzoeken over duurzaamheid. We staan aan de basis van het onderzoek dat het ministerie van LNV heeft uitgezet onder de titel Voedselbalans. De resultaten van dat onderzoek komen pas in maart 2011, maar het FSIN heeft in 2009 en de eerste helft van 2010 ook al onderzoek naar duurzaamheid gedaan. De resultaten daarvan, met aanvulling van rapporten van andere organisaties, presenteren we in deze managementreader. Onder publicaties - managementreaders, kunt u deze reader doorbladeren.

 

Managementreader recessie (3):  Consument verwachte lagere prijzen - Herstel foodservice pas in 2011

Deze managementreader is de derde in de serie over de effecten van de economische crisis. De eerste is gepubliceerd in februari 2009 en de tweede in september 2009.

Dit rapport is gemaakt aan de hand van conclusies uit de Ronde Tafel discussies met directieteams van onze leden en interviews met specialisten bij onze leden. We hebben het aangevuld met onderzoeksgegevens van verschillende bureaus en onze grossiers en analyses uit onze eigen onderzoeken. Onder publicaties - managementreaders, kunt u deze reader doorbladeren.  

 

Samenwerkingmodellen grossiers en leveranciers

De groeimarkt in Foodservice heeft eigen wetten. Voor grossiers en ondernemers is het niet altijd duidelijk op welke markten leveranciers zich zoal begeven. Het gevoel binnen Foodservice bestaat dat veel leverancies de foodservicemarkt er (oneerbiedig gezegd), 'een beetje bij doen'.

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de stelling: 'grossiers moeten helaas constateren dat de investeringen van vele leveranciers en/of fabrikanten in de foodservicemakrt, niet in de juiste en/of gewenste verhouding staan ten opzichte van de bedragen die beschikbaar worden gesteld aan foodretail'. Onder publicaties - managementreaders, kunt u deze reader doorbladeren.    

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!