Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Vernieuwde rol voor het FSIN

De nieuwe ambitie van het FSIN luidt als volgt: ‘Consumenten vaker en met meer waardering buitenshuis laten consumeren.’ Deze nieuwe ambitie komt voort uit onze denksessie met een extern bureau over onze functie als Instituut. Uit deze sessie zijn een vernieuwde ambitie en beloften komen rollen, en een concreet nieuw activiteitenplan.

28 juni 2012 -
Onze visie ‘consumenten vaker en met meer waardering buitenshuis laten consumeren’ maken we concreet op die manieren:

 • Delen van relevante kennis en inzichten over de markt
 • Leden prikkelen en faciliteren in het stimuleren van buitenshuisconsumptie
 • Actieve media-benadering over dit onderwerp
   

Wat betekent het voor u als lid?

 • Dat we blijven komen met onze diepgaande analyses
  Diepgaande, onderbouwde analyse van succesvolle, innovatieve concepten o.b.v. facts, met mening van specialisten en het echte verhaal uit de praktijk.
 • Prikkelende interactie
  Een aantal ‘sessies in het land’ voor EN met leden t.b.v. de discussie over de uitkomsten van de publicaties en de kansen en de bedreigingen die ontstaan uit de gegeven duiding. Daar starten we mee naar de septembermonitor.
 • Actieve mediabenadering
  We ontwikkelen een Foodservice Barometer; daarin meten we de perceptie en aankoopbereidheid van consumenten. Daarmee starten we in januari 2013 op de Horecava.
   

Al met al zijn de merkwaarden van het FSIN dus:

 • Professioneel
 • Behulpzaam
 • Verbindend
 • Prikkelend


Daarmee is het FSIN in de toekomst:

 • Vertrouwd!
 • Ambitieus!
 • Vernieuwend!
 • Voor u!


De complete plannen zoals die door Bas Hauwert zijn gepresenteerd op het zomercongres op Kasteel de Vanenburg in Putten zijn voor onze leden te downloaden op deze pagina. Daar vinden leden ook de andere presentaties van het congres.

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!