Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

FSIN professionaliseert

‘Groei in Foodservice is niet meer vanzelfsprekend. Consumenten geven minder uit en de concurrentie wordt groter. De relevantie van FSIN wordt daardoor groter. Met de veranderingen die ons voor ogen staan, willen we onze leden daarom nog beter van dienst zijn, zodat zij hun klanten optimaal kunnen bedienen.’

29 juni 2012 - Tweede spreker tijdens het FSIN Zomercongres op 27 juni jongstleden is Bas Hauwert, bestuurslid en general manager Albert Heijn to go. Na het welkomstwoord van Frederik Masselink, voorzitter van het FoodService Instituut Nederland, onthult hij de nieuwe plannen van het FSIN voor 2013.
 

Interactief platform

Op basis van gesprekken met leden wil het FSIN de dienstverlening verbeteren, zodat leden beter zaken kunnen doen, een interactief platform bieden en de markt voor buitenshuis eten en drinken actief stimuleren. De nieuwe missie van het FSIN-bestuur luidt: ‘Consumenten vaker en met meer waardering buitenshuis laten consumeren.’
 

Actief en prikkelend

Als onafhankelijk expert bevordert het FSIN de buitenhuishoudelijke consumptie door diepgaande analyses, prikkelende interactie en een actieve mediabenadering. De analyses blijven de basis van het FSIN.

Daarnaast start het FSIN met een aantal sessies in het land voor en met leden, waarbij de uitkomsten van de publicaties en de kansen en bedreigingen worden bediscussieerd. Deze interactieve aanpak start na het verschijnen van de Beleidsmonitor 2013 (in de tweede helft van 2012), waarbij ook casestudies van innovatieve foodserviceconcepten meer ruimte zullen krijgen.


'Barometer'

Ook gaat FSIN de media pro-actiever benaderen. Een van de manieren waarop we dat doen is met onze nieuwe Foodservice Instituut barometer perssessie; daarmee starten we tijdens de Horecava in januari 2013. Met deze FSIN Barometer wordt de perceptie en de aankoopbereidheid van consumenten gemeten.
‘Het FSIN wil behulpzamer zijn door informatie te leveren die het onze leden makkelijker maakt om moeilijke strategische beslissingen te nemen.’ Hauwert presenteert tot slot het nieuwe merkhuis van het FSIN, waarin hij de nieuwe merkwaarden laat zien: professioneel, behulpzaam, verbindend en prikkelend.

De powerpoint-presentatie die Bas Hauwert gebruikte bij zijn verhaal is van de website te downloaden (alleen voor leden!) onder 'publicaties/presentaties'.

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!