Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

'Consument wil oplossingen’

Het krachtenveld in Foodservice en in Foodretail verandert in rap tempo onder invloed van een groot aantal factoren. Eén ervan is het consumentengedrag. ‘Meningen versterken zich. De consument wordt kritischer, wil oplossingen - en wel nu.’

29 juni 2012 - FSIN-directeur Jan-Willem Grievink gaat tijdens het Zomercongres, tevens ledenvergadering, in op het dagthema ‘Survival of the smartest’, het spel van prijs en waarde.’ ‘Veel veranderingen zien we al een tijdje aankomen. We kunnen veel leren en lenen uit het buitenland.’

Terugblik

Grievink blikt kort terug op de scenario’s die hij begin dit jaar tijdens het FSIN Brunchcongres schetste. Scenario één ging uit van een lichte daling, -0,6% in 2012, en een mogelijk licht herstel in 2013 (+1,6%). Scenario twee was pessimistischer en ging uit van een omzetdaling van 3,5%, een nulgroei in 2013 en een herstel van de markt in 2014. ‘Het lijkt de kant van scenario twee op te gaan. We zitten nu al ver onder de 2%, in tegenstelling tot de veel rooskleuriger CBS-cijfers.’


Rood licht

Veel signalen in het FSIN Trend Wheel – het model op basis van vijf (sub)factoren die de groei dan wel krimp van Foodservice beïnvloeden – staan op rood, zoals het consumentenvertrouwen, de politiek en de Nederlandse economie.

Op oranje staan de foodretailkanalen en Foodservice, terwijl een aantal maatschappelijke waarden op groen staan. ‘Denk aan de samenstelling van huishoudens, de vraag naar gemak, biologisch assortiment en duurzaam ondernemen. Dat zijn aanjagende krachten en speerpunten voor groei. De consument denkt niet in kanalen, maar wil oplossingen. Ik heb nú trek.’


Consumentenbinding

De FSIN-directeur onderscheidt drie tools om consumenten te binden: allereerst via assortimentsbeleid, daarna met marketing en ten slotte op basis van prijs. ‘Assortimentsbeleid heeft te maken met transparantie, bijvoorbeeld over streekproducten. Daarnaast behelst assortimentsbeleid het inspelen op groeitrends zoals salades en gezonde producten. Bio en real food, brood, sapjes en koffie doen het goed. Dat geldt ook voor licht vlees en vleesvervangers.’


Nieuwe trends

Jan-Willem Grievink belicht nog enkele opvallende trends, zoals de supermarkt die steeds meer op de stoel van de buitenshuismarkt gaat zitten, zelfselectie, systeemhoreca (vooral in Duitsland en de Verenigde Staten) en gratis wifi.

Op basis van de FoodShopper Monitor wijst hij op een andere kans: ‘Jongeren en oudere consumenten bezoeken de horeca het meest. Jongeren blijven de trendsetters, met nieuwe gewoontes. Ouderen daarentegen vormen een vergeten doelgroep. Daar liggen mogelijkheden om goed op in te spelen.’

Kansen bieden volgens hem ook: meer vers, meer MVO, merkconcepten voor grotere leveranciers, authentieke producten voor kleinere leveranciers en Foodservice met retailkenmerken. ‘Kortom: meer nadruk op prijs en waarde.’

De presentatie van Jan-Willem Grievink is te downloaden en beschikbaar voor alle leden. Klik hier om naar de pagina met presentaties te gaan.

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!