Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Onderscheid creëren aandachtspunt nummer 1

In de Top-10 van aandachtspunten die directieleden in Foodservice zien opdagen voor 2013, staat onderscheid creëren op de eerste plaats, gevolgd door de zorgen die komen vanwege stijgende grondstofprijzen en de naderende btw-verhoging. Vooral de btw-verhoging baart zorgen, omdat veel bedrijven begrijpen dat ze 2% verhoging niet zomaar in elk product aan de consument kunnen doorberekenen.

13 september 2012 - Onder het kopje ‘onderscheid creëren’ wordt in feite alles samengevat wat te maken heeft met de verhevigde concurrentiestrijd in verband met het achterblijven van de consumentenbestedingen. Directies weten dat de groei van hun bedrijf vooral zal komen door het falen van andere bedrijven en (nog) niet van een groeiende totaalmarkt.

Het FSIN maakt jaarlijks een Top-10 van beleidsissues die voor het komende jaar belangrijk worden in de sector. Die top-10 stellen we samen op basis van expertgesprekken met onder meer directieleden van bedrijven. We hebben de beleidsissues geordend en voorzien van concrete suggesties voor het in praktijk brengen van marktkansen.

De top 5:

  1. Onderscheid creëren
  2. Prijzen grondstoffen duurzaam op hoger niveau
  3. Klantentrouw: bestedingsstop en afvloeiing voorkomen
  4. Betere condities en concentratie op leveranciers
  5. Systematisering en hogere productiviteit

 

De complete top-10 van aandachtspunten, inclusief de concrete suggesties is alleen voor leden beschikbaar. Die hebben we op de volgende pagina overzichtelijk weergegeven.

De beleidsissues staan in onderstaand schema overzichtelijk weergegeven. Dit schema vindt u in uw beleidsmonitor terug op pagina 9. 

 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!