Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Samenwerking FSIN en SSZ Benelux

Het FoodService Instituut en Studiecentrum Snacks en Zoetwaren Benelux gaan met ingang van 2013 samenwerken met behoud van de eigen onafhankelijkheid en identiteit. Met deze samenwerking hoopt het FSIN haar kennis te verankeren en willen  beide organisaties kennissynergie ten behoeve van de leden realiseren.

10 december 2012 - Het Foodservice Instituut heeft in haar 10 jarig bestaan een gestage groei doorgemaakt. Om de ambitie van het FSIN als onafhankelijk instituut naar de toekomst te kunnen blijven realiseren, heeft het bestuur besloten om de backoffice-organisatie van het FSIN verder te professionaliseren. Hiervoor is samenwerking met het Studiecentrum Snacks en Zoetwaren Benelux (SSZ) overeengekomen. Met deze samenwerking wil FSIN haar kennis verankeren en willen  beide organisaties kennissynergie ten behoeve van de leden realiseren.

Concreet betekent dit, dat het kantoor van FSIN zal verhuizen naar Zeist, waar SSZ reeds is gehuisvest. Tevens wordt er een FSIN Officemanager aangesteld in Zeist om de kennis binnen FSIN nog beter binnen de organisaties van de leden ter beschikking te krijgen.

Daarnaast zullen FSIN en SSZ, waar mogelijk, samenwerken op gebied van datapooling. Voor SSZ is deze samenwerking tevens aantrekkelijk, omdat hiermee het bestaande draagvlak wordt vergroot en de kennisfunctie in het foodservice/out-of-home  kanaal wordt uitgebouwd. 

Foodservice Instituut  is het onafhankelijk kennisinstituut voor de ontwikkeling van de markt
van de buitenhuishoudelijke consumptie. SSZ, het onafhankelijke Kennisplatform van de snacks en zoetwarensector in de Benelux,
richt zich op retail en out-of-home.

Door de sterke professionalisering  constateren beide organisaties een sterk groeiende behoefte aan kennis en data in foodservice/out-of-home.
Beide organisaties zullen hun functie en taken met behoud van de identiteit en onafhankelijkheid blijven vervullen, ook met eigen onafhankelijke besturen.

Tevens wordt vanaf nu de nieuwe huisstijl van het FSIN doorgevoerd op briefpapier en andere papieren communicatie. De nieuwe huisstijl vindt u op de website terug vanaf 01-01-2013.

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!