Monitor: wat willen consumenten van horeca?

De consumentenverwachting van consumenten verschilt per profiel. Een welgestelde gepensioneerde verwacht iets anders dan een jonge alleenstaande. In de Foodshopper monitor van vorig jaar sprongen diverse verschillen tussen de profielen in het oog en pleitten we voor meer focus op doelgroepen en eetmomenten (ontbijt).  In het onderzoek dit jaar vallen ook verschillen in consumptiegedrag buitenshuis op, bijvoorbeeld bij jongeren, alleenstaanden, tweeverdieners, gezinnen en gepensioneerden. We presenteren ze per profiel.

20 april 2013 - We onderscheiden in de FoodShopper Monitor acht verschillende soorten consumenten. Lees hieronder meer over hen.

 

 • De profielen bieden interessante inzichten gelet op de verschillen tussen generaties. Ook tussen mannen en vrouwen doen zich opmerkelijke verschillen in consumptiegedrag voor, mede onder  invloed van activiteiten buitenshuis (werk of school), inkomen en het woon-werkgebied. Dit levert veel mogelijkheden voor Foodservice/Horeca op om daarop in te spelen.
   
 • Prijs (acties en aanbiedingen), waarde (vers, gezond) en gemak (kant-en-klaar assortiment, maar ook snel op tafel, afrekenen of meenemen) zijn daarbij randvoorwaarden, getuige ook de tips van jongeren aan het eind van deze paragraaf.

 

Jonge alleenstaande

 • Dit profiel is oververtegenwoordigd in de subkanalen Dranken, Travel, Bedrijfscatering en onderwijs.
 • ​Is na de tweeverdieners de tweede groep van belang voor de consumptie in Out of home.
 • Kiest in Catering vaker voor een speciaal dan een normaal broodproduct en heeft daar een bovengemiddeld aandeel in friet/snacks.
 • Heeft in Gemak een bovengemiddeld aandeel in maaltijden.
 • Drinkt relatief vaker thee. Geldt ook voor drank zonder koolzuur, frisse dranken en alcohol (bier).
   

 

Tweeverdieners

 • Heavy userin Logies en Restaurant en in de deelkanalen Convenience.
 • Deze consumentengroep heeft het grootste aandeel in de consumpties buitenshuis en consumeerde afgelopen jaar meer dan andere consumentenprofielen.
 • Dit profiel scoort naar verhouding hoger in de buitenhuishoudelijke consumptie van maaltijden (vooral in Horeca). Dat geldt ook voor thee, frisdranken, water/sap en alcohol (wijn).

 

Gezin beperkt inkomen

 • Dit gezin is ondervertegenwoordigd in Logies, Restaurants, Dranken en Leisure, maar oververtegenwoordigd in Catering, met name Onderwijs.
 • Is goed voor de derde plaatsin het rijtje ‘wie consumeren het meest in Foodservice’.
 • Jongeren, in de leeftijd van 15 tot 19 jaar, vallen grotendeels binnen dit profiel, omdat ze nog thuis wonen. Het percentage tieners dat een consumptie nuttigt in Horeca, evenals het aandeel heavy users onder hen, nam afgelopen jaar toe. Bij friet/snacks zien we dat dit gezin een hoger aandeel heeft dan andere profielen.
 • Thee heeft binnen deze groep een relatief hoog aandeel, evenals frisdrank en normale broodproducten (denk aan Catering).

 

Gezin welgesteld

 • De consumptie buitenshuis staat bij alle profielen onder druk, maar het meest bij dit profiel.
 • Bovengemiddeld aanwezig in Gemak, vooral Convenience. Heeft in Gemak een meer dan gemiddeld aandeel in de consumptie van friet/snacks. Ook hier geldt dat 15- tot 19-jarigen binnen dit profiel vallen.
 • Welgestelde gezinnen gebruiken relatief de meeste consumpties die zij niet zelf hebben betaald, denk aan koffie op het werk.
 • Het welgestelde gezin heeft een relatief(iets) hoger aandeel in de buitenhuishoudelijke consumptie van brood. Ook hier ligt een relatie met werk of school.
 • Heeft een relatief hoger aandeel in alcoholconsumptie buitenshuis.

 

Alleenstaanden

 • Ruim vertegenwoordigd in Horeca, in Logies en Dranken.
 • De alleenstaande neemt het minst mee van huis voor consumptie buitenshuis.

 

Kostwinner met partner

 • Dit type consument is bovengemiddeld vertegenwoordigd in Horeca (Logies en Dranken). Bij food heeft dit profiel een relatief hoger aandeel in banket.

 

Gepensioneerden beperkt inkomen

 • De consument met dit profiel is naar verhouding sterk vertegenwoordigd in de horecakanalen Restaurant, Dranken en ook Leisure. Opvallend is de sterke vertegenwoordiging in Gemak, lees Foodservice in retail.
 • Binnen ‘consumpties buitenshuis’ valt hun hogere aandeel in banket,fruit en koffie op. Ook hun groeiend aandeel in de consumptie van friet/snacks is opmerkelijk.

 

Gepensioneerden welgesteld:

 

 • Bezoekt relatief vaker de kanalen Restaurant, Dranken en Leisure.
 • Alle gepensioneerden nuttigen relatief vaker speciale broodproducten (hedonistisch) in plaats van normale broodproducten (functioneel).
 • Het aantal heavy users van maaltijden binnen 65-plussers stijgt, het aantal light users daalt.
 • Drinkt relatief vaker alcohol (wijn) buiten de deur.

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!