Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Facebook oppermachtig in Nederlandse horeca

Het gebruik van social media is in de Nederlandse horeca sterk verankerd in de bedrijfsvoering. Dat blijkt uit het afstudeeronderzoek van NHTV student Tim Schimmel, waarvoor hij ruim honderd bedrijven ondervroeg. Vooral Facebook blijft oppermachtig, zo schrijft hij in de Misset Horeca van afgelopen weekend.

7 augustus 2013 - Dit artikel is origineel gepubliceerd in de Misset Horeca van 2 augustus 2013. 

Horeca in de randstad lijkt volgens onderzoeker Schimmel het meest gebruik te maken van de sociale media, gevolgd door zuid-Nederland. Dan volgt het midden van het land en als laatste het noorden, zo schrijft hij in Misset Horeca.

Facebook, dat door 97 procent van de ondervraagden wordt gebruikt, en Twitter (82 procent) zijn veruit de populair- ste platforms om met (potentiële) gasten te communiceren, populairder zelfs dan review- sites (51 procent). Slechts 9 procent vindt Hyves de moeite waard, en geen enkel bedrijf zegt actief te zijn op fora, blijkt uit de bevindingen van Schimmel.
 

Weblog

Opvallend is ook de uitkomst dat slechts een krappe 5 procent actief een weblog bijhoudt. Een netwerk met veel gebruikers lijkt toch aantrekkelijker.

Het gebruik van Facebook in Nederland is in de afgelopen twee jaar met 700 procent toegenomen, wees onderzoek onder 13.000 mensen uit. Ook bleek dat 93 procent van de Nederlanders een account heeft op minstens één sociaal platform.

Van de door Schimmel onderzochte bedrijven zegt bijna de helft dagelijks met social media bezig te zijn en nog eens bijna 40 procent geeft aan wekelijks tijd te besteden aan deze platforms. Slechts 1 procent van de ondervraagden heeft wel een of meerdere accounts maar maakt daar geen gebruik van, minder dan 2 procent zegt helemaal geen accounts te hebben. 

 

Brand awareness

De belangrijkste reden social media te gebruiken is het creëren van brand awareness, 85 procent van de ondervraagden noemt dit als een reden. Nieuwe gasten trekken, volgt met 73 procent en 69 procent vindt het bouwen van een relatie met bestaande gasten een reden. Voor 33 procent is ook het vinden van nieuw personeel een motivatie actief te zijn op sociale platformen.


Kans of bedreiging

Bijna de helft ziet alleen maar kansen en voordelen aan het gebruik van social media. Slechts 20 procent ziet het als een bedreiging dat ze geen controle hebben over wat over hun bedrijf gezegd wordt. 16 procent ziet een bedreiging in het ruime aanbod in sociale platformen en vindt het moei- lijk te focussen. Slechts 5 procent is bang dat, als in het bedrijf iets misgaat, de hele wereld het te weten komt.

Niet verwonderlijk denkt 90 procent van de ondervraagden dat sociale media de komende jaren nóg belangrijker worden in de horecabranche. Toch zegt 4 procent dat de platformen juist minder belangrijk worden. 

Voor meer informatie kijk op de website van Misset Horeca.

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!