Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Nieuw dossier blurring nu te bekijken

We lanceerden op het zomercongres een nieuw dossier over het populaire thema blurring: het begin van het einde van kanaal- en ketengericht denken. Het is nu voor alle leden te bekijken op onze website, en natuurlijk in de FSIN-app.

25 juni 2014 - Blurring is het vervagen van grenzen die ooit door ambacht, verdienmodellen en wetgeving zijn ontstaan. In dit dossier gaan we dieper in op de gevolgen van blurring. Stel dat niet alleen outlets deze denkpatronen loslaten, maar dat ook hogerop in de keten de noodzaak tot omdenken groeit. Wat nu als dit op steeds grotere schaal gebeurt, waardoor er een domino-effect ontstaat?


Gevolgen van blurring

Daar gaan we op in, in dit dossier over Blurring. We verleggen de aandacht van wat er in de kanalen gebeurt, naar de consequenties daarvan op de rolverdeling en de dynamiek in de keten. 

Er wordt veel naar blurring op outlet niveau gekeken en geschreven. Neem Eataly (Zie FSIN-dossier Eataly), een vorm van blurring pur sang. Varianten van deze vorm zijn zichtbaar in binnen- en buitenland. Jumbo Foodmarkt hanteert het principe Make it, take it, eat it. Beide zijn prachPge voorbeelden van het inspelen op de veranderende behoeften van de consument.

  • Er komt steeds meer aandacht voor het denken vanuit de consument. FSIN stelt deze boodschap centraal in de FoodShopper Monitor 2014. Door dit omdenken vervallen traditionele denkpatronen. Voor elk bedrijf geldt dat er meerdere manieren zijn om te dingen naar het maagaandeel van de consument.
     
  • Stel dat niet alleen outlets deze denkpatronen loslaten, maar dat ook hogerop in de keten de noodzaak tot omdenken groeit. Wat nu als dit op steeds grotere schaal gebeurt waardoor er een domino-effect ontstaat...
     
  • Wat betekent dat voor de rest van de keten? Wat betekent dat voor de toekomst? 

Deze punten zijn het uitgangspunt voor het dossier, en worden uitgebreid uitgewerkt.


Eindscriptie

Het dossier is geschreven door Iris Zuidweg. Zij studeert International Business & Management in Amsterdam. Voor haar eindscriptie deed ze in opdracht van FSIN een halfjaar onderzoek naar blurring en de effecten en consequenties daarvan voor de (Nederlandse) markt.

FSIN heeft Iris gevraagd om belangrijkste bevindingen te verwoorden in dit dossier waarin ze tevens handreikingen doet voor de spelers in de markt. Dit dossier is een samenvatting van Iris’ totale eindscriptie, waarmee ze in de zomer van 2014 afstudeert. 

Bekijk het dossier hier.

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!