Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Corno Stam nieuw bestuurslid FSIN

Het FSIN-bestuur verwelkomt een nieuw bestuurslid! Zoals al aangekondigd op het zomercongres, is Corno Stam aangesteld als bestuurslid. De leden hebben hun goedkeuring gegeven.

6 augustus 2014 - Corno Stam is Directeur Catering bij Albron en is bestuurslid namens de categorie Outlets.

Wij wensen Corno veel succes en plezier bij het uitoefenen van zijn bestuurstaken voor FSIN.
 

Wij willen zijn voorganger, Willem van Prooijen (directeur Marketing & Inkoop / Logistiek bij Albron BV) hartelijk bedanken voor zijn inzet gedurende de jaren dat hij het bestuur van FSIN versterkte.

 

 

 

Mede namens het bestuur,

Jan-Willem Grievink

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!