Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Nieuw bestuurslid: Henk-Jan Peterse

Per 1 november 2014 verwelkomt het FoodService Insituut Henk-Jan Peterse (Algemeen Directeur van Lekkerland) als nieuw bestuurslid namens de categorie Grossiers. Wij wensen hem natuurlijk veel succes bij het uitoefenen van deze nieuwe functie.

5 november 2014 - Henk-Jan volgt Jelle Griffioen op, die eind dit jaar zijn functie neerlegt. Jelle is bij de oprichting van FSIN (2003) betrokken geweest en heeft er in hoge mate aan bijgedragen dat we zowel als vereniging als in onze rol van Kennisinstituut hebben kunnen groeien. Wij zijn hem daarvoor bijzonder dankbaar!
 

Mede namens het bestuur,

Jan-Willem Grievink

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!