Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

8 conclusies over vergelijkingswebsites

GfK en FSIN onderzochten het gebruik van vergelijkingswebsites voor hotels en restaurants in Nederland. Momenteel ligt het gebruik van deze websites voor hotelbezoeken nog hoger, maar het gebruik voor zowel hotel als restaurant gaat stijgen.

11 november 2014 - De acht hoofdconclusies:

  • 33% van de Nederlanders gebruikt wel eens een vergelijkingswebsite om een keuze te maken voor een hotel. Voor restaurants ligt dit percentage op 28%.

 

  • Er is een groeipotentieel waarneembaar voor het gebruik van vergelijkingswebsites voor restaurants. In het afgelopen jaar is het gebruik van vergelijkingswebsites voor restaurants licht toegenomen. Voor het komende jaar is de groep gebruikers die het vaker gaan gebruiken groter dan de groep die het minder vaak gaan gebruiken.

 

  • In  het afgelopen jaar is het gebruik van vergelijkingswebsites voor hotels iets toegenomen. De verwachting is dat dit gebruik met nog verder zal toenemen in het komend jaar.

 

  • Mannen maken in het algemeen meer gebruik van vergelijkingswebsites dan vrouwen. Het verwachte gebruikstoename voor mannen ligt voor komend jaar 5% hoger ten opzichte van vrouwen.

 

  • De gebruikersgroep met de hoogste gebruiksfrequentie van vergelijkingswebsites ligt in de leeftijdscategorie 30 tot 39 jaar. Groei onder de leeftijdscategorie tot 29 jaar is ten opzichte van het afgelopen jaar en de verwachting voor het komend jaar het grootst.

 

  • Hoogopgeleiden maken het meest gebruik van vergelijkingswebsites ten opzichte van midden- en laagopgeleiden. Dit is ook de categorie met de grootste groeipotentie voor het komend jaar.

 

  • In het algemeen wordt er in de 3 grote steden meer gebruik gemaakt van vergelijkingswebsites, kort gevolgd door regio rest West. Voor hotels zijn er tussen de 3 grote steden, rest West en regio Zuid geen verschillen waarneembaar. Zij scoren allen hoger dan regio’s Noord en Oost.
     
  • In het afgelopen jaar is men in het Oosten van het land meer gebruik gaan maken van vergelijkingswebsites om een keuze te maken voor een restaurant. Voor het komend jaar is er een gelijkmatige groei onder de regio’s te verwachten.

 

Meer lezen? Bekijk het hele rapport (alleen voor leden te downloaden).

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!