Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Consument let niet altijd op duurzaamheid

Hoewel de aandacht voor duurzaamheid groeit, is de invloed ervan op de consumentenuitgaven aan voedings- en genotmiddelen nog mondjesmaat. Consumenten maken althans in beperkte mate ‘een duurzame afweging’ bij hun koopproces.

Dit is een van de conclusies uit het grootschalige, nationale onderzoek naar duurzaamheid in de foodsector. FSIN-directeur Jan-Willem Grievink maakte de voorlopige resultaten onlangs bekend tijdens het brunchcongres van het Kennisinstituut op de Horecava. Komend voorjaar worden de eindresultaten gepresenteerd.

18 januari 2011 - FoodService Instituut Nederland voert dit duurzaamheidsonderzoek uit in samenwerking met Wageningen Universiteit en het Food Industry Center van de Vrije Universiteit in Minnesota (USA), onder auspiciën van het LEI, het Kennisinstituut van Wageningen Universiteit.

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie.

Retailers jagen met hun activiteiten de toenemende aandacht voor duurzaamheid aan. Dat geldt ook voor de ngo’s en de media. De recessie heeft daar geen invloed op.

De kloof tussen hetgeen mensen zeggen (vinden) en doen, is echter nog steeds groot, blijkt verder. Consumenten noemen de hogere prijs voor duurzame producten de belangrijkste drempel.

Bedrijven in de foodsector zetten onderwerpen die te maken hebben met de verduurzaming van de voedselketen echter steeds hoger op de agenda.

FSIN-leden kunnen de overige conclusies vinden bij Publicaties onder de knop Presentaties.

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!