Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Paul Bringmann treedt aan als bestuursvoorzitter FSIN

Met ingang van 1 april aanstaande neemt Paul Bringmann de voorzittershamer over van Frederik Masselink. Frederik Masselink neemt op die datum, na de maximale termijn van acht jaar voorzitterschap, afscheid van het FoodService Instituut. Het FSIN-bestuur telt acht bestuursleden. Zij representeren de drie type leden van het FSIN (outlets, grossiers en leveranciers) en benoemen de - onafhankelijke - voorzitter. 

25 maart 2015 - Frederik Masselink was voor zijn aantreden bestuursvoorzitter van Bestfoods Benelux BV. Onder zijn voorzitterschap is het ledental fors gegroeid; het FSIN telt 110 aangesloten foodservicebedrijven. Het FSIN heeft zich in die jaren ontwikkeld tot een gerespecteerd, onafhankelijk kennisinstituut dat zich heeft gespecialiseerd in het analyseren van actuele marktontwikkelingen en het duiden van toekomstige veranderingen in de brede foodsector.

De bekende jaarlijkse FSIN Beleidsmonitor en ook de FSIN FoodShopper Monitor vormen voor FSIN-leden inmiddels onmisbare ankers in de beleidsvorming. En ook de beide, eveneens jaarlijkse, congressen van het FSIN zijn onder zijn voorzitterschap uitgegroeid tot de meest inspirerende netwerkmomenten voor de beleidsmakers van onze leden gedurende het foodservicekalenderjaar. Op 1 april zal Frederik Masselink het stokje overdragen aan Paul Bringmann.


Paul Bringmann

Paul Bringmann is de oprichter van La Place, de bekende restaurantketen die deel uitmaakt van de V&D Groep. Tot 2012 was hij tevens CEO van La Place. Paul Bringmann kent het FSIN al heel lang en ook erg goed, enerzijds omdat hij als lid veelvuldig gebruik maakte van de FSIN-rapporten, anderzijds deelde hij ook regelmatig zijn eigen (internationale) inzichten met het FSIN. Paul Bringmann gaat in nauwe samenwerking met het bestuur - en het medewerkersteam onder leiding van FSIN-directeur Jan-Willem Grievink - richting geven aan de verdere groei van het FSIN.
 

Verbindende voorzitter

“Wat mij bij het FSIN aanspreekt, is de onafhankelijke positie en de grote inhoudelijke deskundigheid die de leden inspireren om concreet naar veranderingen in te toekomst te kijken. Dat doet het FSIN met prachtige kennisdocumenten en ontmoetingen. Iedereen die innovatief bezig wil zijn in de foodsector kan deze informatie gebruiken als basis voor zijn eigen beleidsplannen. Wat dat betreft, kan het aantal leden van het FSIN nog veel verder groeien. En dat maakt dat we als FSIN weer meer voor de leden kunnen gaan doen. Daar wil ik, als een verbindende voorzitter voor álle leden, graag mijn bijdrage aan leveren”, zo vertelt Paul Bringmann bij zijn aantreden.

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!