7 belangrijke veranderkrachten uit de Monitor

De signalen voor de consument staan op groen. De bereidheid om meer buitenshuis te consumeren, groeit gestaag en omzet- ten stijgen weer. De foodbranche wordt echter niet meer als vanouds, zoals in de periode voor 2008, toen de crisis begon. We signaleren 7 belangrijke veranderkrachten die maken dat we op weg zijn naar een nieuwe werkelijkheid. 

 1. De macht in de foodketen komt bij de foodshopper te liggen; zijn smartphone is een dagelijks gebruiksartikel geworden.
   
 2. Voedselschandalen versterken de roep om transparantie van grote en kleine spelers in de markt. Maatschappelijk verantwoord onder- nemen wordt een randvoorwaarde.
   
 3. Het wereldvoedselvraagstuk begint stap voor stap door te dringen tot scholen en bevordert onbewust het koopgedrag van nieuwe generaties.
   
 4. Met name jongere consumenten zullen bijna vanzelfsprekend hun levensstijl willen onderstrepen met hun consumptiegedrag. Food stijgt op hun interesseladder. Media spelen daar nu al handig op in.
   
 5. De consument denkt niet in kanalen. Een formule mag in zijn ogen zowel retailer, horeca, speciaalzaak als bezorger (cateraar) zijn, hetgeen een omnichannel aanpak in de hand werkt.
   
 6. De waarde van vrije tijd en vriendencontacten groeit. Dat wordt vaker, zowel voor het genietmoment als voor het functioneel mul- titasken, gecombineerd met eten en drinken.
   
 7. Nieuwe foodconcepten hoeven nauwelijks reclame te maken. Consumenten vertellen elkaar wat/waar spannende eettentjes zijn

1 juni 2015 -  

De FSIN Barometer staat voor 2016 vrijwel helemaal op groen. Dat betekent ook dat in de samenleving het optimisme terugkeert en dat heeft zijn invloed op de foodsectoren. [leden kunnen deze barometer bekijken in de online Beleidsmonitor op pagina 6]


Retail wordt opnieuw uitgevonden

Tegelijkertijd zien we dat retail opnieuw wordt uitgevonden. De waarde van de klassieke shoppingplekken staat onder druk. Er wordt de komende jaren een heuse ruilverkaveling van interessante shoppingcentra verwacht.


Trendtrechter maakt kansen inzichtelijk

Waarom profiteren bepaalde concepten, formules en merken nou wel van de opkomende groei en anderen helemaal niet? Dat heeft te maken met de mate waarin een bedrijf is veranderd in de lagen van de Trendtrechter.

Wij gebruiken de trendtrechter om te laten zien dat veranderingen in de samenleving, doorwerken in consumentenwaarden. Die zorgen op hun beurt weer voor nieuwe foodtrends. Daaruit vloeien nieuwe producten en diensten (en ook formules en merken!).

Als een product, merk of formule niet verankerd is in elk van de lagen van de Trendtrechter, dan is succes hoogst onzeker. Elk succesvol concept is gebaseerd op de relevantie in de samenleving en leunt op belangrijke waarden in die samenleving en op de foodtrends die daaruit voortvloeien.

Meer weten? Leden kunnen hieronder de trendtrechter bekijken, of in de FSIN Beleidsmonitor 2016 in het hoofdstuk 'krachten op de foodmarkt' uitgebreid lezen welke veranderingen er de komende jaren op stapel staan.


Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!