Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

FSIN Beleidsmonitor 2016: Food koerst op kansen!

Vrijwel alle signalen staan dit jaar op groen. De internationale politieke onrust zorgt nog voor een zekere terughoudendheid, maar de consument is licht optimistisch en de foodsector ook!

31 mei 2015 - Dat de cijfers niet veel rooskleuriger zijn, komt vooral omdat bijna de helft van de foodservicebedrijven hopeloos achterloopt! 40% van de bedrijven laat op dit moment een forse groei zien, de rest blijft achter. De omzetgroei zit primair bij die bedrijven en formules die ondanks de crisistijd toch in vernieuwing en innovatie hebben geïnvesteerd en die totaal anders met hun gasten zijn omgesprongen. Hun geheim? Zij zien kansen en ze zijn meer gaan bieden voor hetzelfde geld. Lekkere producten, een casual look & feel en ultieme transparantie waar de klant zich ook mee mag bemoeien.

Ik vind het opvallend dat het vooral de nieuwkomers zijn die de kar trekken en hun grotere broertjes inspireren om hun verdienmodellen aan te passen. We zien dat de oude wetten niet meer voldoen. De Nederlandse food(service)gast neemt het heft in handen. We zullen beter naar hem - en haar - moeten leren luisteren. Dat biedt kansen! En de foodsector moet nog meer leren te koersen op die kansen, die vooral door de nieuwkomers zo mooi voor het voetlicht worden gebracht.

Deze nieuwe Beleidsmonitor brengt opnieuw al die veranderingen (voor de gehele foodsec- tor) in beeld. Voor het eerst is dit een Beleidsmonitor die vóór de zomer uitkomt. Op dringend verzoek van onze leden, zodat ze bij het maken van hun jaarplannen kunnen putten uit onze analyses en verwachtingen. Het betekent wel dat de cijfers in deze monitor nog geen werkelijk- heid zijn, maar een (zorgvuldige) berekening op basis van de realiteit van slechts een klein deel van het lopende jaar. Het betekent ook dat de FoodShopper Monitor is verschoven en eind 2015 verschijnt.

Wat wel blijft, is de FSIN-app. Daarmee krijgt u digitaal toegang tot meer achtergrondinformatie over cijfers, analyses en aanvullende onderzoeksrapporten.

Nieuwsgierig? Leden krijgen de FSIN Beleidsmonitor 2016 opgestuurd, of kunnen deze online doorbladeren.

Jan-Willem Grievink
Directeur FoodService Instituut 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!