Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

FSIN lanceert…. FoodStrategy

We roepen het al een tijdje, en we roepen het steeds harder: Foodservice en Foodretail komen op elkaars terrein. De consument denkt niet meer in kanalen en freestylet als het ware tussen de kanalen naar behoefte en wens. Digitale innovaties versterken dit hele proces. Daarom komt het FSIN met een nieuw initiatief: FoodStrategy. Een vakblad van, voor en met de foodsector – omdat we van elkaar moeten leren!

14 oktober 2015 - De grensvervaging tussen foodservice en foodretail is geen tijdelijk gegeven, maar een fundamentele shift in de hele foodindustrie. Disruptive spelers voeren als het ware een harde reset uit van onze foodindustrie – en weten in the proces ook nog eens de harten van miljoenen consumenten te veroveren.

Bestaande spelers in de foodmarkt blijven het echter moeilijk vinden om het aloude kanaaldenken los te laten. Het besef dat alles anders wordt, dringt wel door; maar een mindshift gaat niet over één nacht ijs. Daarom is strategische vakinformatie over deze nieuwe concepten van belang. Zoals in de vorige eeuw de supermarktvakbladen van groot belang waren voor de emancipatie van die tijd.


We moeten leren leren

De bestaande vaktijdschriftenmarkt zit nog vast in het aloude kanaaldenken. Iedere sector heeft zijn eigen vakblad, maar het is anno 2015 juist zo belangrijk om kanaaloverstijgend te denken. Als we willen profiteren van de plaatsvindende disruptie en de nieuwe werkelijkheid, moeten we allemaal leren een nieuwe bril op te zetten.

Foodservice moet leren leren van de efficiency van retail. Supermarkten en speciaalzaken moeten op hun beurt weer leren leren van de gastvrijheid, productkennis en story-tellende beleving van Horeca. En iedereen kan leren van het kwaliteitsdenken van de speciaalzaken en van de systematische excellentie van catering.


Daarom FoodStrategy

FoodStrategy stapt in dit gat in de bladenmarkt en moet een kwartaalblad worden voor het hogere segment van Foodbedrijven, die allemaal vroeg of laat te maken gaan krijgen met de powers of disruption die op de Foodsector inwerken.

FoodStrategy wordt een vakblad van, voor en met de hele foodsector. FSIN-leden krijgen het gratis toegestuurd, net als alle outlets uit het FSIN Food 500-overzicht.


Doe je mee?

We vragen leveranciers om mee doen en te adverteren in ons blad. Dat doen we om dit zeer fraai uitgevoerde blad kostenneutraal uit te brengen en om onze leveranciersleden in de gelegenheid te stellen mee te liften op de publiciteit die het nieuwe blad met zich mee brengt. Het wordt opnieuw een bewaarnummer dat lang op de leestafels zal blijven liggen.

Kunnen we op je medewerking rekenen? We horen het graag! Neem contact op met Inga Blokker (hoofdredacteur) via inga[at]fsin.nl, of bekijk onze mediakaart voor alle details.

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!