Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Bedrijfscatering: waar liggen de toekomstige kansen?

Bedrijfscateraars hebben het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. De omzet van het segment liep terug van €1,83 miljard in 2008 tot €1,56 miljard in 2015. Een verlies van €270 miljoen! In 2015 werd voor het eerst weer een kleine omzetplus behaald. Waar liggen kansen in deze krimpende markt?

14 maart 2016 - Thuiswerken, de opkomst van zzp’ers en de trend waarin werkgevers steeds minder bereid zijn subsidies te verstrekken rondom de lunch zorgen dat de markt voor bedrijfscatering ook de komende jaren niet veel verder zal groeien; maar naar verwachting stabiel zal blijven.


Tegen de klippen op

In de krimpende markt doet overigens niet iedereen het slecht, blijkt uit het dossier. In de top-10 F&B omzet van cateraars die is opgenomen in het vandaag gepubliceerde dossier over de toekomst van bedrijfscatering zien we twee partijen die dwars tegen de marktontwikkelingen in sterk groeien. Hutten en Vermaat zijn geen onbekende namen meer in foodland en menig partij is op zoek naar het geheim van deze twee ondernemers (al is Vermaat in 2015 verkocht) die overal respect oogsten en gepassioneerd verder ondernemen. Van een krimpende markt hebben zij geen last.

Los van Hutten & Vermaat zijn er ook op kleinere schaal volop ontwikkelingen te zien. Spelers als WeCanteen en de Buurtboer beïnvloeden de markt van onderaf en ook een speler als LEO op het werk timmeren aan de weg.

 

Gecompliceerd

De markt voor bedrijfscatering is gecompliceerd. Ingewikkelde contracten met veeleisende opdrachtgevers en driehoeksverhoudingen tussen cateraar, opdrachtgever en consument vragen een grote mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen van bedrijfscateraars. Aanbestedingsprocedures waarin opdrachtgevers strakke kaders stellen en zelfs al zelf het assortiment invullen maken het de cateraar niet makkelijk om te ondernemen en te vernieuwen. Kortlopende contracten zorgen er bovendien voor dat cateraars niet staan te springen om flink te investeren in een bedrijfskantine, voor je het weet ben je immers weer vervangen door een ander.

 

Kansen in samenwerking

Toch zijn er ook kansen. Cateraars gaan het niet winnen als ze de ‘status quo’ handhaven. Angst voor verlies van bestaande markt weerhoudt ze soms om een vuist te maken richting opdrachtgevers. Toch is samenwerking met die opdrachtgevers de enige manier om te kunnen innoveren en groeien. Kansen zijn er voor die cateraars die opdrachtgevers kunnen overtuigen om de strakke kaders (die overigens mede ontstonden vanuit wantrouwen en een behoefte aan controle bij opdrachtgevers) richting cateraars te doorbreken, door opnieuw vertrouwen te winnen en samenwerking te starten. Ingrediënten die nodig zijn voor een succesvolle samenwerking: passie voor eten en drinken, een visie op gezond leven en werken van medewerkers en expertise op alle processen rondom het cateringvak. En niet te vergeten een gezond en transparant business model.

 

Drie groeirichtingen voor de toekomst

Wanneer we kijken naar de toekomst van bedrijfscatering zien we op grote lijnen drie groeirichtingen, vanuit de bestaande markt. De bestaande markt noemen we voor het gemak het traditionele model, waarin de lunch voor een deel gesubsidieerd wordt door werkgevers en waarbij medewerkers ook zelf een bijdrage aan de lunch doen. Vanuit dat model zien we drie nieuwe groeirichtingen ontstaan:

  1. In de eerste plaats is er ruimte aan de bovenkant van de markt. Daar bevinden zich werkgevers die een sterke eigen visie hebben gevormd op Food en die bereid zijn daarin te investeren. De bedrijven die herkennen dat food een belangrijke rol speelt in het welbevinden van medewerkers en hoe die hun werk doen. Google is een voorbeeld van een bedrijf dat op deze manier invulling geeft aan catering.
  2. In de tweede plaats zien we groeimogelijkheden bij kleinere bedrijven en bedrijfsverzamelgebouwen. Zij regelen vaak een lokale tussenpersoon die de lunch per dag komt bezorgen. Flexibel en op aanvraag, passend bij de trends rondom kleinschalig, lokaal en gemak.
  3. Tot slot zien we een derde groeirichting bij middelgrote en grote bedrijven, die de lunch niet meer willen subsidiëren. Ze faciliteren enkel nog de ruimte waar werknemers kunnen pauzeren en eventueel tegen betaling wat kunnen eten of drinken. Dit zijn ook bedrijven die steeds vaker al hun facilitaire diensten zullen uitbesteden aan één facilitair dienstverlener.  

Catering schuiftop richting systeemhoreca. Vanuit de drie groeirichtingen hebben we 9 vormen van bedrijfscatering uitgewerkt, die terug te vinden zijn in het dossier dat voor leden hier te lezen is. 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!