Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Consequenties van groei aantal eetmomenten

Nederland eet vaker. Niet perse méér, maar wel verdeeld over meerdere eetmomenten. Daarmee gaan automatisch de totale bestedingen aan eten en drinken omhoog. Jonge generaties en vrouwen springen eruit en snacken het vaakst – en dit zijn absoluut niet alleen ongezonde snacks. We geven de hoofdlijnen per traditioneel eetmoment.

Ochtend is groeimarkt – ook buitenshuis

Nederlanders blijven trouwe ontbijt-eters. We zijn in de loop der jaren iets vaker gaan ontbijten. Hoewel er geen waardestijging waarneembaar is, is er wel een duidelijke groei in de buitenshuisconsumptie van het ontbijt. Met name bij de jongere generaties. Maar liefst 32% van de Millennials geeft aan minstens één keer per maand buitenshuis te ontbijten. Er is dus nog volop groeipotentieel (zie ook pagina 32-33 in de FSIN FoodShopper Monitor).


Lunch vindt zijn weg uit de crisis

Nederlanders gaan weer méér buiten de deur lunchen, hoewel het niveau van vóór de crisis nog niet is bereikt. Wederom zijn de Millennials de drijvende kracht achter de lunchmomenten. Groeipotentieel zit daar, maar tevens bij de oudere generaties die nog wel wat aanmoediging kunnen gebruiken om buiten de deur te lunchen (zie ook pagina 34-35 uit de Monitor).


Financiële overwegingen bij avondmaaltijd

Er wordt flink meer buiten de deur gegeten; op elk eetmoment. Bij het avondmoment valt op dat Mil- lennials veel vaker buiten de deur eten dan de oudere generaties – niet zo heel verwonderlijk als je ziet dat Millennials tegelijkertijd gemiddeld €10 minder uitgeven dan de oudere generaties. Dan ontstaat
er ook ruimte om wat vaker buiten de deur te eten. Kansen liggen er dan ook voor ondernemers die besluiten liever twaalf keer een dubbeltje dan vier keer een kwartje te verdienen (zie ook pagina 36-37 uit de Monitor).


Tussendoortjes

We snacken en masse veel meer – en jongeren het meest. Het grootste tussendoortjes-moment is ’s avonds. Op de meeste snackmomenten zijn we weer terug op het niveau van vóór de crisis. Vrouwen kiezen iets vaker voor een gezonde snack dan mannen. ‘Snacken’ heeft in onze taal een negatieve bijklank. Dat imago is niet meer van deze tijd. Steeds meer mensen kiezen voor gezonde tussendoortjes – hoewel vrouwen er in dit opzicht absoluut uitspringen (zie ook pagina 38 uit de Monitor).

 

Dit is een artikel uit de Executive Summary van onze FSIN FoodShopper Monitor 2017/2018. Leden kunnen deze Monitor online doorbladeren, en krijgen deze ook toegestuurd.

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!