Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Gemak, beleving en online trekken miljarden naar zich toe

Tussen nu en 2025 doen zich grote verschuivingen voor op de foodmarkt. Gemak, beleving en online trekken miljarden naar zich toe, zo bleek uit de inleiding van Jan-Willem Grievink, directeur van het FSIN tijdens het Brunchcongres van datzelfde FSIN op dinsdag 11 januari in Amsterdam RAI.

11 januari 2017 -
Onder de titel Food & Disruption: de strategische agenda voor de komende jaren, loodste Grievink zijn gehoor, dat bestond uit meer dan 400 aanwezigen, door een indrukwekkende reeks trends en ontwikkelingen die allemaal hun stempel gaan drukken op het tijdperk dat voor ons ligt. Hij bracht onder woorden welke gevolgen deze ontwikkelingen krijgen voor de samenleving en de foodmarkt.

Technologie en verstedelijking


Tal van aspecten passeerden de revue: technologie, verstedelijking, ontvolking platteland, vergrijzing, tijdsdruk, angst, onzekerheid, economische groei, pensioengrens die opschuift, groei aantal senioren, millennials die meer buitenshuis besteden, werkloosheid die daalt. Het toegenomen belang van gemak, vers, premium, transparantie en gezondheid speelt eveneens een rol.


De foodshopper heeft de macht in handen. Hij bepaalt wat er gebeurt. Aanbieders moeten meer dan nu het geval is oplossingen gaan aanbieden in plaats van producten, aldus Grievink. ‘Het belang van toegekende waarde is groter dan dat van toegevoegde waarde. Het gaat om de vraag: pakt de consument op wat jij bij hem neerlegt? Zo ja dan is er sprake van toegekende waarde.’
 

Gemak groeit €6,4 miljard


De segmenten beleving en gemak gaan beide fors groeien tot 2025, zo maakt het FSIN op uit onderzoek en analyses van beschikbare cijfers en prognoses. Grievink: ‘Gemak groeit met €6,4 miljard, beleving met €5,1 miljard. Aanbieders in het grote middenveld staan onder druk.’ Zij verliezen niet alleen aan beleving en gemak, maar ook aan online, al is dat verlies aanmerkelijk kleiner, te weten €3,5 miljard.
 

Blurringconcepten doen hun intrede


Nieuwe blurringconcepten en gemakswinkels dienen zich de komende jaren aan. ‘Het is van belang dat formules leren hoe ze moeten blurren. Meebewegen met de gast, meer passie voor lekker eten gaan etaleren, leren om met andere verdienmodellen te gaan werken, aldus Grievink, die liet weten dat blurren minder eenvoudig is dan het lijkt.
‘Voor een horecaondernemer valt het niet mee om retail activiteiten aan zijn bedrijfsvoering toe te voegen. Voor een retailer is het lastig om horeca erbij te gaan te doen. Maar ze moeten het wel leren, want blurren wordt alleen maar belangrijker.’

Download hier de volledige presentatie van Jan-Willem Grievink. 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!