Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

‘We zitten met z’n allen nog in de slaapstand’

De gevolgen van de technologische ontwikkelingen voor steden zijn enorm. Tijdens het FSIN Zomercongres benoemt Peter Savelberg, directeur van Tristate City Europe, de belangrijkste urban gamechangers. Nog niet iedereen is daarvan doordrongen. ‘Met name bij bestuurders ontbreekt een gevoel van urgency.’

De door technologie gedreven veranderingen gaan de komende jaren snel. Volgens urban innovator Savelberg zitten we nog net niet in het steile deel van de exponentiële curve die zich sinds de jaren negentig van de vorige eeuw aftekent. ‘Het is belangrijk daarover na te denken, omdat snelle veranderingen moeilijker te managen zijn.’


Gebouwen en kantoren

In een notendop noemt hij enkele disruptors waaronder Airbnb, Seats2Meet, Zalando, HelloFresh en het tijdens het congres vaker terugkerende Amazon. Ook disruptieve ontwikkelingen als de bezorging via drones, de gamification van het onderwijs, de elektrische én de zelfsturende auto, de teelt van sla onder ledlicht (cityfarming, zoals in Dronten), de productie van stamcelvlees, de toepassing van nanomedicijnen zullen grote impact hebben op het gebruik van scholen, gebouwen, ziekenhuizen en kantoren.


60 miljoen m2 leegstand

Berekeningen van de overheid wijzen uit dat deze disrupties 60 miljoen vierkante meter leegstand opleveren. ‘Dat is een oppervlakte vergelijkbaar met een stad als Den Haag. Er gebeurt al veel, maar we moeten alert zijn. Het gaat om een enorm volume.’ De veranderingen hebben tevens tot gevolg veel werkgelegenheid verdwijnt. In Nederland zou het gaan om drie miljoen banen de komende vijftien jaar, becijferde Deloitte.


Stadsbeeld verandert

40% van die werklozen gaat in flexteams werken, 20% start een eigen bedrijf en 30% gaat voor een platform werken. 10% zal geen baan vinden. ‘Het betreft grote aantallen mensen. Er ontstaat behoefte aan een ander type onroerend goed.’ Een voorbeeld daarvan is Sluisbuurt op Zeeburgereiland, een nieuwe stadswijk in Amsterdam, die zich kenmerkt door hoogbouw.


Focus op Randstad

Naar zijn stelling telt Nederland over een aantal jaar vijftien tot twintig grote, succesvolle binnensteden, dertig tot vijftig kleinere woon-werk stadscentra en vijftien tot twintig nieuwe hoogbouwzones zoals in Amsterdam. Deze laatste zones zullen uitgroeien tot stand alone communities met veel voorzieningen. Wat betekent dit voor food? ‘Ik zou goed kijken naar die hoogbouwzones. Ik zie mogelijkheden voor hoogwaardige foodservices in de plint van die wijken. Daar moet je nu al plannen voor maken, en op durven anticiperen.’

 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!