Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Private label verdringt B-merk

De opmars van huismerken zet door. Het aandeel private label zal zich de komende jaren verdubbelen, voorspelt de Rabobank in het onlangs verschenen rapport ‘Private label vs Brands - An Inseparable Combination’.

31 maart 2011 - In 2025 zijn huismerken naar verwachting goed voor een omzetaandeel van 50 procent. De Rabobank baseert zich hierbij op de verdere consolidatie in Foodretail tussen 2015 en 2025 en gaat uit van een aandeel van private label van 25 procent in 2015.

A-merken
A-merken behouden hun positie, luidt de tweede van de in totaal zes conclusies in het rapport. Consumenten noch retailers kunnen zonder deze kwaliteits- en prijsreferentie. Slachtoffer van de ‘volumedruk’ die als gevolg hiervan toeneemt, zijn de B-merken. Er zal daardoor een scherpe prijsconcurrentie ontstaan tussen B-merken onderling. B-merkfabrikanten zulllen als gevolg hiervan gedwongen worden niches op te zoeken of, in de meeste gevallen, te kiezen voor cost leadership in combinatie met een rol als private labelspecialist. Vaak gaat dit ten koste van het B-merk.

Overnames
Andere manieren voor B-merkfabrikanten om hun positie te versterken, zijn overnames. Ook bij A-merkfabrikanten vindt consolidatie plaats. Beide processen versterken elkaar. De toegenomen prijsconcurrentie en de opkomst van 'private label specialists' zullen leiden tot kwalitatief betere huismerken tegen lagere prijzen gecombineerd met een hoger omzetaandeel, concludeert de bank. 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!