Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Belang koffie Out of Home groeit

De individualisering en premiumisering van koffie zetten nog steeds door en dit resulteerde de afgelopen jaren in een gestage stijging van de gemiddelde prijs per kopje koffie Out of Home. Koffie is daarmee naar schatting goed voor ruim een kwart van de foodserviceomzet, becijferde het FoodService Instituut Nederland na nieuw bronnenonderzoek en berekeningen in het onlangs verschenen dossier Koffie Out of Home.

22 november 2017 - Op basis van bestaande data brachten we de koffiemarkt buitenshuis in kaart. We hebben daarbij gepoogd de omvang van de markt en de bedrijfssegmenten terug te brengen tot koppen koffie en omzet. Hoewel sommige sectoren zich lastig in kaart laten brengen (zoals koffie op het werk in kleinere bedrijven) staat buiten kijf dat koffie buitenshuis een enorme markt is.
 

Belangrijke omzetbrenger

Volgens onze berekeningen bedraagt de totale jaaromzet ongeveer €5.100 miljoen. Koffie Out of Home zou daarmee goed zijn voor 28% van de foodserviceomzet die door het FSIN in 2016 werd getaxeerd op zo’n €18.300 miljoen (let op: dit is een berekende koffieomzet die moet worden gezien als indicatieve omzet, omdat deze is gebaseerd op diverse bronnen en aannames).

De totale koffieconsumptie in Nederland bedraagt zo’n 18.600 miljoen koppen koffie op jaarbasis - het FSIN heeft gerekend met drie koppen koffie per dag, zie voor een toelichting op de cijfers het FSIN-dossier Koffie Out of Home. 29% daarvan wordt buiten de deur genuttigd, waarvan het merendeel op het werk (55%). Horeca is goed voor een aandeel van 30%. In geld gemeten is dit kanaal het grootst en volgens onze berekeningen goed voor ruim €3.500 miljoen.


Dalend volume

Koffie is in Nederland volksdrank nummer één. Samen met thee is het de meest geconsumeerde drank. 32% van de 2,1 liter vocht die we per persoon dagelijks tot ons nemen, bestaat uit koffie en thee, gevolgd door water (26%) en frisdrank (12%), blijkt uit recente cijfers van het RIVM. Volgens de Voedselconsumptiepeiling, verricht door hetzelfde instituut, slinkt het koffievolume. Het RIVM vergeleek de koffieconsumptie aan het einde van de jaren ’80 met onderzoekscijfers uit 2010.
 

Bij alle leeftijdsgroepen was sprake van een teruggang. Het sterkst doet deze zich voor bij jongvolwassen mannen. Onder hen daalde het verbruik van gemiddeld 627 naar 335 gram per dag. RIVM-cijfers over recentere jaren (2012-2014) laten zien dat vooral ouderen (51-79 jaar) veel koffie drinken. Terwijl zij gemiddeld ruim vijf koppen per dag nemen, stellen de jongere generaties (19-50 jaar) zich tevreden met ongeveer anderhalve kop minder (in onderstaande cijfers hanteert GfK een andere leeftijdsindeling).
 

Premiumproduct: stijgende prijzen

Uit recentere cijfers van het RIVM blijkt dat de sterke daling van de koffieconsumptie in het verleden tot staan is gebracht. Toch lijkt de kans klein dat het Nederlandse koffievolume de komende jaren substantieel zal groeien. Immers: de heavy users (ouderen) verdwijnen met de tijd, iets lichtere gebruikers nemen hun plek in. Dit wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat de omzetten dalen. Integendeel zelfs. Koffie ontwikkelde zich de laatste decennia buitenshuis (en trouwens ook bij veel consumenten thuis) tot een individueel premiumproduct.
 

Deze trend naar individualisering (een keur aan op bestelling gemaakte koffiespecialiteiten) en premiumizing zet nog steeds door en resulteerde de afgelopen jaren in een gestage stijging van de gemiddelde prijs per kopje koffie Out of Home. Momenteel is het vooral het Amerikaanse merk Starbucks dat ervoor zorgt dat we steeds meer geld neertellen voor koffie. Deze ontwikkelingen, en de blijvende opmars van luxe koffiecorners, zorgen ervoor dat de koffieomzet buitenshuis in ons land nog alle kans heeft om verder te groeien - ondanks de stabiele tot dalende volumes.

 

Voor leden van het FSIN is het dossier Koffie Out of Home digitaal beschikbaar. 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!