Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Horeca: positieve cijfers eerste kwartaal

De horeca zal dit jaar weer positieve cijfers laten zien, verwacht het ING Economisch Bureau. Hoewel de groei nog beperkt zal zijn, is het een welkome ontwikkeling na drie jaar van krimp, concludeert de bank in het eerste kwartaalbericht over de horeca.

31 maart 2011 - Vooral de positieve ontwikkeling van de hotelsector bepaalt de opwaartse trend, net zoals dat in de tweede helft van 2010 al het geval was. De omzetverwachting voor de totale horeca is met een stijging van 0,6 procent 'gematigd positief', stelt ING.

Lage euro
Huishoudens gaan in 2011 en vooral ook in 2012 meer besteden. De horeca zal daarvan de vruchten plukken. De sector en vooral de hotellerie zal bovendien profiteren van het toenemende aantal buitenlandse gasten in Nederland. De relatief lage euro maakt Nederland immers extra aantrekkelijk voor mensen van buiten de eurozone.

Voedselprijzen
De oplopende voedselprijzen blijven wel een onzekere factor. Veel hangt af van de omvang van de stijging en de doorberekening daarvan in de prijzen van de groothandel en supermarkt, aldus het economisch bureau. De hotellerie zal minder hinder ondervinden van stijgende voedselprijzen dan cafés en restaurants. De inkopen maken voor de hotelsector een geringer deel uit van de totale kosten. Hoewel de horeca zwaar is getroffen door de crisis bleef het aantal faillissementen beperkt, signaleert het kwartaalbericht.
 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!