Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij Foodservice bedrijven

Bedrijven die voedings- en genotmiddelen verkopen aan de consument (de outletorganisaties) vinden het onderwerp ‘duurzaamheid’ van groot belang voor de groeikansen van hun bedrijf. Het staat op de agenda van de directies van alle formules in food en foodservice.  

27 mei 2011 -  Foodretail is verder met dit onderwerp dan Foodservice. Maar ook binnen Foodservice zijn er een aantal trendsetters die door iedereen in de gaten worden gehouden. Dat zijn enkele conclusies uit het grote onderzoek naar de stand van zaken rond ‘duurzaamheid’ die onder de titel ‘Voedselbalans’ zijn gepubliceerd. Op het ledendeel van de website van het FSIN staan meer conclusies en vindt u onder 'publicaties' ook het hele rapport waar het FSIN als een van de onderzoekende partijen aan heeft meegewerkt. 

(even inloggen, en dan vindt u het onder 'publicaties'). 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!