Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Conclusies uit duurzaamheidsrapport

Bedrijven die voedings- en genotmiddelen verkopen aan de consument (de outletorganisaties) vinden het onderwerp ‘duurzaamheid’ van groot belang voor de groeikansen van hun bedrijf. Het staat op de agenda van de directies van alle formules in food en foodservice. Foodretail is verder met dit onderwerp dan Foodservice. Maar ook binnen Foodservice zijn er een aantal trendsetters die door iedereen in de gaten worden gehouden. Dat zijn enkele conclusies uit het grote onderzoek naar de stand van zaken rond ‘duurzaamheid’ die onder de titel ‘Voedselbalans’ zijn gepubliceerd. We hebben de belangrijkste conclusies voor u even op een rijtje gezet. Natuurlijk kunt u ook het hele rapport downloaden.

26 mei 2011 -  Het FSIN heeft samen met Wageningen Universiteit/LEI, het Food Industry Center van de Universiteit van Minnesota (US) en het IVM een onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond duurzaamheid in de Nederlandse foodsector. Een groot aantal conclusies hebben we kunnen trekken. Hieronder een aantal opvallende zaken.

 • Duurzaamheid is serious business geworden.
 • Directies voelen het momentum voor duurzaamheid in de samenleving en zien een rol voor zichzelf in het stimuleren van duurzaam aankoopgedrag.
 • Maar vooralsnog is duurzaamheid meer agendapunt dan actiepunt.
 • Retail en out of home zien een marketingrol als verleider, fabrikan­ten als productontwikkelaar.
 • Marktleiders nemen de lead, óók wat betreft duurzaamheid: trend zettende bedrijven trekken de trendvolgende concurrenten mee én de leveranciers.
 • De belangrijkste aanjager van duurzaamheid is het dagelijkse spel van inkooponderhandelingen tussen retailers en out of home met hun leveranciers of fabrikanten.
 • Eén-derde van de bedrijven ziet zich op het gebied van verduurzaming als een voorbeeld voor anderen, terwijl ruim een kwart zichzelf niet zo ziet.
 • Extern gerichte bedrijven doen meer aan duurzaamheid, en daarbinnen vooral de klantgerichte bedrijven.
 • Bedrijven nemen nu vooral (kosten­verlagende) energiebesparende maatregelen in de backoffice, gevolgd door acties waar gezondheid het kernwoord is.
 • Maatregelen die het dierenwelzijn verbeteren sluiten de rij, terwijl consumenten dit juist de belangrijk­ste maatschappelijke voedselwaarde vinden.
 • Bedrijven met een duurzame visie en missie en bedrijven die duurzaam­heid als een investering zien, boeken hogere winstmarges en hebben meer betrokken medewerkers. 


Wilt u alle deelrapporten van de Voedselbalans inzien? Dat kan als u in het tabblad publicaties de betreffende link aanklikt. Onze leden krijgen in mei 2011 ook een gedrukte versie van deze rapporten thuisgestuurd.
 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!