Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Jaarverslag en begroting FSIN unaniem goedgekeurd

De leden van het FSIN hebben op de jaarvergadering annex zomercongres op 22 juni unaniem ingestemd met het jaarverslag zoals dat is opgemaakt door de Accountant. Ook de begroting voor 2011 en 2012 zijn met algemene stemmen goedgekeurd. 

  

27 juni 2011 - Dat betekent dat het FSIN een nieuwe professionaliseringsslag kan maken. De leden hebben daar tijdens het zomercongres een klein voorproefje van gezien. Foodservice Shopper Insights als nieuwe service aan onze leden en de aankondiging van een FSIN Beleidsmonitor medio september van dit jaar.

>>De stukken die horen bij de Jaarvergadering en het Zomercongres staan op het ledendeel van de website. 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!