Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Studenten willen gezonder eten

Slechts 32 procent van de Amerikaanse studenten is tevreden met de eetmogelijkheden op hun school of universiteit. Dat terwijl 44 procent van de studenten zegt dat ze de aanwezigheid van foodservice laten meewegen in de keuze voor een bepaalde school, zo meldt Technomic. 

14 september 2011 - Met bijna zestien miljoen studenten in de V.S. die gemiddeld driehonderd miljard dollar spenderen per jaar, representeren de studenten een flinke markt. Volgens Sara Monnette van Technomic zijn er nog veel mogelijkheden voor leveranciers om hun winst te laten groeien als het gaat om studenteneten. Leveranciers moeten rekening houden met wat de studenten willen.

‘Ondanks dat 62 procent van de studenten zegt dat ze tenminste een keer per week op de campus eet, geeft slechts 34 procent aan tevreden te zijn met het gezonde aanbod op school. Bedrijven kunnen veel meer studenten aantrekken (en vaker terug laten komen) als ze in hun menu rekening houden met de wensen van de studenten.’

Een van de wensen waar volgens het onderzoeksinstituut rekening mee gehouden kan worden is ‘vegetarisch’. Feit is dat 21 procent van de studenten vegetarisch eet, of slechts bepaalde vleessoorten eet.

Een ander element is ‘openingstijden’. 48 procent van de studenten wil dat de eetgelegenheden op de campus langer open blijven.

Daarnaast blijkt uit onderzoek van Technomic dat klantspecifieke behoeftes ruimte moeten krijgen. Bijna de helft van de studenten (47 procent) geeft aan dat ze willen kunnen kiezen voor vervangende ingrediënten of dat ze extra ingrediënten willen kunnen toevoegen. In 2009 lag dit nog op 43 procent. 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!