Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Nog geen herstel in 2010

Het blijft een moeilijk jaar voor de totale foodserviceconsumptie. Wanneer we alle factoren van het voorspellend analysemodel van het FSIN met elkaar in verband brengen, zien we dat er sprake blijft van een licht negatieve ontwikkeling. Die kan zelfs nog negatiever worden wanneer de werkloosheid toeneemt dan we verwachtten en de huisprijzen forser dalen. 

13 september 2010 - Het voorspellend analysemodel van het FSIN is gebaseerd op cyclische analyses. Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot verandering in consumentenwaarden. Die leiden weer tot veranderingen in foodtrends en verandering van concepten en formules. Dit alles beïnvloedt de economische ontwikkelingen. Die economische ontwikkelingen beïnvloedden de maatschappelijke, en dan is het kringetje weer rond.

Met hulp van experts en wetenschappers gaven we een afgewogen gewicht aan elk van deze ‘ driehoeken’, maar ook aan de onderliggende factoren. In de zojuist verschenen FSIN-Monitor lichtten we dit uitvoerig toe.
Overigens hebben niet alle sectoren van Foodservice te lijden onder de malaise. Het model heeft de mogelijkheid de verschillende kanalen apart te bekijken. Daaruit blijkt dat de ‘goedkopere’ foodservice veel beter uit de crisis tevoorschijn komt dan de ‘luxere’ horeca. 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!