Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Geachte grossiers,

Als FoodService Instituut Nederland, monitoren wij sinds onze oprichting in 2003 zoals u weet niet alleen wat consumenten (buiten de deur) aan eten en drinken uitgeven, maar ook de bewegingen in de grossiersmarkt. Ons doel met dat laatste is om een zo accuraat mogelijk beeld van de Nederlandse grossiersmarkt te geven, ten bate van alle spelers in de sector. We staan aan de vooravond van een verandering, waarbij uw hulp ontontbeerlijk is.

U heeft de totale brief waarin we dit uitleggen en onze nieuwe definities uitleggen via de mail ontvangen. We willen u vragen op deze pagina uw omzetgegevens door te geven. 

De naam van uw bedrijf

Uw eigen voornaam

Uw eigen achternaam (incl tussenvoegsels)

Let op: Vraag A en B hebben betrekking op de omzet die grossiers met eigen in- en verkoop behalen. De omzet die komt via de rol van logistieke serviceprovider, horen we graag bij vraag C. Wilt u dit niet splitsen, meldt dan alles in één in het opmerkingenveld.

A. Wat heeft u in de volgende jaren in totaal verkocht aan eten en drinken?

Let op: dit is exclusief tabak, BTW en non-food!
Bovendien zoeken we enkel de Nederlandse omzet, zónder de omzet van eigen productiebedrijven.
Bij 2019 vragen we uw inschatting voor het lopende jaar.

B. Bent u een grossier met C&C's? Waarschijnlijk is een deel van uw omzet dan afkomstig van 'zakelijke particulieren'. Zo ja: welk deel van de bovenstaande omzet schat u in dat verkoop aan zakelijke particulieren is geweest in de volgende jaren?

De verkoop aan deze ‘zakelijke particulieren’ zullen we vervolgens in mindering brengen op de totaalomzet. Daar is een belangrijke reden voor. We gebruiken mede de grossierscijfers om de totaal Out-of-Home-consumentenwaarde kunnen berekenen. Daarvoor hebben we zuivere B2B-cijfers nodig. Het deel verkoop aan ‘zakelijke particulieren’ zullen we dan ook per bedrijf door diverse deskundigen laten inschatten.
Bij 2019 vragen we uw inschatting voor het lopende jaar.

Bent u er niet comfortabel mee dit in te vullen; laat het dan gerust leeg!

C. Opereert u (ook nog) als logistieke serviceprovider? Welke vervoerde waarde stond hiervoor in de volgende jaren?

Uw inschatting voor het lopende jaar.

Tot slot horen we graag uw mening over enkele stellingen.
Welke van de volgende krachten ziet u voor de komende vijf jaar als een positieve of negatieve kracht op de grossiersmarkt?
--: grote negatieve kracht / -: negatieve kracht / 0: neutraal / +: positieve kracht / ++: grote positieve kracht

Met het invullen van dit formulier verklaar ik akkoord te gaan met de privacyverklaring