Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Onafhankelijk kennisinstituut in food


Het FoodService Instituut Nederland (FSIN) is in 2003 door leidende bedrijven in de foodservicemarkt opgericht als onafhankelijk kennisplatform. We streven naar de verdere professionalisering van de markt voor de buitenshuisconsumptie. Het FSIN is een groeiende vereniging met meer dan 193 actieve leden waaronder grossiers, fabrikanten en outlets.

Out of home & At home

Het FSIN analyseert en duidt de toekomst van de totale foodmarkt aan de hand van cijfers en trends in alle hoofd- en subkanalen, zowel Out of Home als At Home. Belangrijk zijn de drivers daarachter. We zoomen niet alleen in op de kanalen, maar brengen ook het foodshoppergedrag in kaart evenals de krachten die dat gedrag beïnvloeden.

Autoriteit in de foodbranche

Voor onze publicaties en online services werken we nauw samen met onze leden, maar ook met onderzoeksbureaus en experts in binnen- en buitenland. We zijn een belangrijk aanspreekpunt voor (vak)media, opiniemakers, overheid en vakgenoten. Het FSIN heeft zich ontwikkeld tot autoriteit in de foodbranche. Het FSIN is een vereniging. De statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscode zijn voor FSIN-leden hier in te zien.

Analyseren, duiden en voorspellen

We brengen ieder jaar meerdere beleidspublicaties uit voor onze leden. Daaraan gekoppeld organiseren we verschillende keren per jaar ledenontmoetingen om met elkaar van gedachten te wisselen over actuele trends en ontwikkelingen. Naast deze bijeenkomsten nodigt het FSIN zijn leden twee keer per jaar uit om zich te laten inspireren door toonaangevende sprekers en innovatieve cases tijdens de FSIN-congressen.

Wat doet het FSIN dit jaar?

Het FSIN publiceert gedurende het jaar meerdere rapporten en nieuwsdossiers. Ook organiseren we diverse ledenbijeenkomsten. Via de site en in onze maandelijkse nieuwsbrieven kondigen we deze tijdig aan. Leden ontvangen tevens een persoonlijke uitnodiging. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle ledenactiviteiten in onderstaande jaarplanning voor 2019.
 

Alle schakels vertegenwoordigd

Het bestuur van het FSIN bestaat uit acht leden en een externe voorzitter. De bestuursleden vertegenwoordigen de belangrijkste schakels binnen de foodservicemarkt. Drie bestuursleden vertegenwoordigen de fabrikanten en drie andere  leden de outletorganisaties. De grossiers hebben twee leden afgevaardigd in het FSIN-bestuur. Het bestuur bepaalt het beleid op hoofdlijnen. De dagelijkse leiding van het FSIN-kantoor in Ede is in handen van Jan-Willem Grievink.
 

Het FSIN-bestuur

In dit schema ziet u de huidige bestuurssamenstelling. Het FSIN-bestuur staat onder leiding van een externe voorzitter, in de persoon van Paul Bringmann, directeur en oprichter van La Place. Bestuursleden houden toezicht op het beleid van het FSIN. Zij krijgen niet te maken met aspecten die hun eigen bedrijf raken. De activiteiten van het FSIN behelzen altijd beleidszaken die de totale food(service)markt aangaan. Het FSIN-bestuur vertegenwoordigt alle leden die in die markt actief zijn.