Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Dossier Blurring

Op zoek naar gemak en beleving: kanalen krijgen andere rol. De kansen en uitdagingen van blurrende foodconcepten in Nederland en daarbuiten. 

Deze publicatie is uitsluitend bestemd voor leden van het FSIN,
verspreiden zonder toestemming van het FSIN is niet toegestaan.

Download publicatie

12 april 2018 - Vooral in de grote steden en op high traffic-locaties poppen nieuwe laagdrempelige foodspots op. Tegelijkertijd breiden bestaande (retail)merken hun food(service)assortiment uit. Foodretail en Foodservice komen steeds meer op elkaars terrein. De omzet van deze blurrende foodconcepten gaat volgens inschattingen van het FoodService Instituut Nederland (FSIN) al gauw richting de €2 miljard. In 2025 zullen deze nieuwe foodconcepten goed zijn voor zo’n €8,7 miljard. 

Dit is een van de conclusies die het FSIN trekt in het nieuwe dossier over blurring, dat binnenkort bij de  FSIN-leden op de mat valt. Het FSIN doet al tien jaar onderzoek naar de effecten van deze grensvervaging tussen de traditionele foodkanalen. Blurring heeft (krijgt) namelijk grote effecten op de gehele voedselketen, al was het alleen maar omdat de komende jaren vele miljoenen euro’s omzet van plaats zullen verschuiven.


Betalen voor tijdwinst

Het thema is op dit moment actueler dan ooit. Consumenten besteden fors meer aan eten en drinken dan in voorgaande jaren, zowel thuis als buitenshuis. Belangrijke aanjagers daarvan zijn gemak en beleving. De consument is bereid te betalen voor tijdwinst, liefst in een omgeving die hem verrast en inspireert. Dit verklaart mede de opmars van nieuwe blurrende foodconcepten in de Randstad maar ook daarbuiten. 

Wie aanpalende activiteiten aan zijn huidige foodconcept wil toevoegen, loopt echter tegen nieuwe uitdagingen aan. Dit geldt ook voor leveranciers. Blurring blijkt een nieuwe tak van sport die om een andere benadering van de klant dan wel de gast vraagt - en daarmee om een andere manier van denken. Van grote invloed zijn daarnaast: de keuze van de locatie, de doelgroep en de behoeften van die doelgroep op de verschillende eetmomenten.


Lange adem

Er zijn veel hobbels te nemen en lessen te leren, getuige de interviews die het FSIN voerde met onder meer fabrikanten, ondernemers van blurrende foodconcepten en andere ervaringsdeskundigen in de sector. Focus, dat is één van de vereisten voor wie succesvol wil blurren, naast de juiste timing én een lange adem. Vooral dat laatste is noodzakelijk om te experimenteren, te leren en te finetunen.

De tijd dringt. Onder invloed van de digitalisering van onze maatschappij verandert de foodmarkt in rap tempo en dat geldt ook voor de snelheid waarmee de consument die veranderingen omarmt. Die dynamiek biedt kansen voor alle spelers, met name voor aanbieders van producten voor directe consumptie.

 

 

Voor leden

Dossier Blurring is alleen beschikbaar voor leden van het FSIN en te downloaden door in te loggen op de site (rechtsboven) en vervolgens onder het plaatje op ‘downloaden’ te klikken.

Nog geen lid van het FSIN? Lees meer over de voordelen van een bedrijfslidmaatschap van het FSIN en doe mee!

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!