Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

FSIN Dossier Generatie Z 2018

‘Lekker’; dat vinden tieners anno 2018 het belangrijkste wanneer ze zelf eten kopen. Prijs en gemak volgen daarna. Maar ook gezondheid en duurzaamheid beginnen op de achtergrond een rol te spelen in de voedselkeuzes van generatie Z. Het FoodService Instituut Nederland (FSIN) voerde een groot verkennend onderzoek naar deze nog relatief onbekende generatie uit en bevroeg meer dan 1.000 middelbare scholieren naar hun koop- en consumptiegedrag.

Deze publicatie is uitsluitend bestemd voor leden van het FSIN,
verspreiden zonder toestemming van het FSIN is niet toegestaan.

Download publicatie

24 april 2018 - De afgelopen jaren heeft het FoodService Instituut Nederland veel onderzoeken uitgevoerd en laten uitvoeren naar veranderend consumentengedrag. De toekomstverkenningen die daaruit voortvloeiden, bevatten inzicht in maatschappelijke factoren die van invloed zijn op foodtrends en prognoses over kansen voor foodkanalen.

Als er belangrijke verschillen te constateren waren in leeftijd, maakten we onderscheid tussen diverse generaties. Daarbij werd nog niet gekeken naar de tieners en jonge twintigers. De relevantie van deze groep, in de literatuur meestal aangeduid als generatie Z, neemt echter snel toe. Dat geldt ook voor de impact die deze generatie zal hebben op Foodservice. Recente internationale studies laten zien dat zij digitale technologieën en sociale media volop inzetten waar het gaat om eetgedrag. In hun communicatie leggen zij bijvoorbeeld veel nadruk op persoonlijke interactie. Bovendien lijken zij bereid te zijn meer te betalen voor gezonde producten en duurzame ingrediënten dan voorgaande generaties.

“Het klinkt raar, maar wij hebben van die kleine limonadeflesjes met vitaminewater, daar krijg je echt vitamines van.”

Deze ontwikkelingen zijn voor ons aanleiding om de eetcultuur van generatie Z in Nederland nader in kaart te brengen. In totaal gaat het om ruim 3,3 miljoen jongeren, waarvan de kern gevormd wordt door middelbare scholieren tussen twaalf en achttien jaar. Studenten van de Hotel Management School Maastricht hebben in opdracht van het FSIN onder alle Nederlandse scholieren een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan en ons aanvullende literaire onderzoek vormen een eerste verkenning naar deze generatie. Een mogelijk vervolg komt bij voldoende belangstelling begin volgend jaar. Tezamen vormt dit Dossier Generatie Z, dat we als basis gebruiken voor nieuwe projecten in de komende jaren.

Het onderzoek onder Nederlandse scholieren plaatsen wij in dit deel in een breder kader. Wij gaan kort in op generaties in het algemeen, maken een profielschets van deze generatie aan de hand van trefwoorden, en zoomen daarna in op hun gedrag, ervaringen en opvattingen rond voedsel. Deze context helpt om meer en beter zicht te krijgen op de dynamiek rond jongeren en hun groeiende invloed op de foodservicesector.

 

Voor leden

Dossier Generatie Z is alleen beschikbaar voor leden van het FSIN en te downloaden door in te loggen op de site (rechtsboven) en vervolgens onder het plaatje op ‘downloaden’ te klikken.

Nog geen lid van het FSIN? Lees meer over de voordelen van een bedrijfslidmaatschap van het FSIN en doe mee!

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!