FSIN Food 500

Waar koopt Nederland zijn eten en drinken? De 500 grootste spelers op een rij.

Let op: is uw bedrijf geen lid van het FSIN? Dan kunt u de FSIN Food 500 niet compleet in zien. Bestellingen kunnen niet meer gedaan worden voor deze Food500. Leden kunnen (na inloggen) de FSIN Food 500 onder aan deze pagina doorbladeren.

De tweede Food 500

Waar koopt Nederland zijn eten en drinken? De grote spelers kennen we wel, maar wie zijn die andere foodspecialisten die ons op diverse (online) locaties voorzien van al die lekkere, bijzondere of soms juist gewone, traditionele of kant-en- klare en vaak routinematig gekochte voedings- en genotmiddelen waarmee we dagelijks onze magen vullen?
Het FSIN heeft ze op een rij gezet in de FSIN Food 500. Samen zijn ze goed voor ruim 65% van de in totaal €57 miljard omzet in voedings- en genotmiddelen. De FSIN Food 500 werd een aantal jaren geleden geboren uit onze nieuwsgierigheid. Nu, anno 2015, presenteren we met trots de tweede editie.


De achtergrond van de Food 500

Het FoodService Instituut schetst sinds de oprichting in 2003 een beeld van een markt die voorheen niet of nog nauwelijks in kaart werd gebracht: de markt voor de buitenhuishoudelijke consumptie. Om dat op betrouwbare wijze te kunnen doen, besloten we de totale consumptie van voedings- en genotmiddelen in kaart te brengen, zowel thuis, onderweg als buitenshuis genuttigd. Van belang was, en is dat nog steeds, dat we alle omzet die niets met eten en drinken te maken heeft, uit de omzetten schrapten die wel bekend waren. Dit betekent in het supermarktkanaal dat we de omzet ontdoen van alle non-foods. En ook in de kanalen Klassieke Horeca en Catering filteren we de omzet van hotelkamers, zaalverhuur en dienstverlening uit de totale omzetcijfers.

Sinds 2013 houden we daarnaast ook een database bij van álle (grotere) concepten die rechtstreeks eten en drinken aan consumenten verkopen. Dat heeft geleid tot de presentatie van de FSIN Food 500. In deze tweede editie hebben we een flinke verbeterslag kunnen maken ten opzichte van de eerste uitgave. Veel omzetcijfers zijn tot stand gekomen dankzij de medewerking van diverse spelers in de foodmarkt. Daarnaast zijn er veel meer experts betrokken geweest bij het berekenen van de pure food- en consumentenomzet van alle genoemde vijfhonderd formules. 


Overzicht van totale foodconsumptie

Het FoodService Instituut is opgericht door leidende bedrijven in de Out of Home-markt met het doel feiten, cijfers en trends in de totale food(service)markt te monitoren, te analyseren en te duiden. En dat op onafhankelijke (niet-commerciële) wijze. Nu, ruim twaalf jaar na dato, zijn de cijfers, analyses en voorspellingen van het FSIN maatgevend. Het FoodService Instituut is een belangrijke ‘duider’ van de gehele Nederlandse foodindustrie geworden. Daarvoor monitort het FSIN zoals gemeld de totale markt van voedings- en genotmiddelen, want je kunt de trends in de buitenshuisconsumptie niet volgen en duiden zonder helder inzicht in de ontwikkelingen in de thuisconsumptie. De laatste jaren zien we daarbij dat beide kanalen, Foodretail (At Home) en Foodservice (Out of Home) steeds vaker samenvloeien en met elkaar versmelten. We volgen deze kanaalvervaging, we spreken ook wel van ‘blurring’, op de voet. Waarom? Omdat dit fenomeen net zo’n (disruptieve) vernieuwing zal zijn als de supermarkt in de jaren zestig van de vorige eeuw en daarom grote gevolgen gaat krijgen voor alle schakels in de foodketen.


Innovaties en succesvolle kleine spelers

Met deze tweede editie van de FSIN Food 500 kijken we nog nadrukkelijker naar succesvolle foodconcepten. De vijfhonderd grootste foodverkopers van ons land worden in beeld gebracht, aangevuld met een aantal analyses en visies van experts. De ranking zet alle foodformules/concerns in de Nederlandse food(service)markt op een rij, Foodservice en Foodretail staan in één lijst. De komende jaren zullen de beide kanalen elkaar steeds meer gaan raken en overlappen. Bovendien: op het moment dat je de leidende spelers in de totale foodmarkt in beeld brengt, krijg je een nauwkeurig beeld van de échte trends. Om een volledig overzicht te geven, houden we een aparte database bij van kleine, innovatieve spelers die we op basis van hun omzet nog niet in de ranking konden opnemen. Zij krijgen elders bij het FSIN een podium. Exclusief voor de leden van het FSIN.

De lijst samenstellen blijft ook voor de tweede editie pionierswerk. En dat betekent dat niet alle cijfers 100% nauwkeurig zijn. Waar het ons echter vooral om gaat, is het geven van inzicht: wie zijn de belangrijkste spelers in de verkoop van voedings- en genotmiddelen aan de consument. Wilt u weten hoe we te werk zijn gegaan, dan raad ik u aan de methode en verantwoording achterin dit magazine erop na te slaan.


Meedoen met het FSIN

Het FoodService Instituut wil ook de komende jaren invulling geven aan zijn rol van onafhankelijk kennisinstituut dat niet alleen de huidige werkelijkheid in kaart brengt, maar ook alle grote toekomstige veranderingen in de foodsector duidt. Daarom nodigen we alle spelers in de foodketen van harte uit om mee te doen met het FSIN. Wilt u ook lid worden van het FSIN? Neem dan contact met ons op.

Jan-Willem Grievink,
Directeur FoodService Instituut janwillem@fsin.nl 

Let op: alleen te zien voor leden!
Delen