Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Exclusief voor FSIN-leden: omzetcijfers Out of Home 2007-2019

We hebben ons overzicht van alle Out of Home-omzetten bijgewerkt tot en met 2019. De cijfers over 2018 zijn nu definitief, die over 2019 een inschatting van het FSIN. In een uitgebreid excelbestand staan per foodservicekanaal de omzetcijfers van 2007 tot en met 2019 vermeld. Deze informatie is voor FSIN-leden downloadbaar door in te loggen op de FSIN-website.

Deze publicatie is uitsluitend bestemd voor leden van het FSIN,
verspreiden zonder toestemming van het FSIN is niet toegestaan.

Download publicatie

25 april 2019 - Laatste wijziging: 3 april 2019.

Nog geen lid? Lees meer over wat een bedrijfslidmaatschap van het FSIN voor uw bedrijf kan betekenen en doe mee!

 

Toelichting en verantwoording bij poster en marktcijfers:

 

Bezorgconcepten

De bezorgomzet in Out of Home, weergegeven onder het kanaal Gemak, geeft de bezorgomzet uit de drie Out of Home-kanalen separaat weer en is om die reden niet nogmaals meegenomen in de totalen per kanaal. Voor de complete omzetcijfers met betrekking tot de bezorg- markt, zie www.fsin.nl/fooddelivery


B-to-B-omzet

De At Home-kanalen leveren als grossier aan de Foodservicekanalen; die omzet hebben we in gelijke mate bij de totalen van die drie kanalen verwijderd. De omzet van de verschillende segmententen in de At Home-kanalen telt dus niet op.


Omzet 2025

In onze eerdere publicaties raamden we de omzet van de totale foodmarkt in 2025 op €70 miljard. Door de verhoging van het lage BTW-ta- rief van 6% naar 9% komt de markt naar verwachting uit op €75,1 miljard.


Trendbreuk

Zowel in onze cijfers bij het kanaal Supermarkt als bij het kanaal Speciaalzaak doet zich tussen 2016 en 2017 een trendbreuk voor.
Bij Supermarkt beschikten we niet over de omzetcijfers van Emté in 2018 (medio 2018 overgedragen aan Jumbo en Coop). We hebben de omzet van de voormalige Sligro-dochter om die reden uit onze cijfers over 2017 verwijderd om een zo reëel mogelijke beeld van de markt- groei over 2018 te kunnen geven.
Bij Speciaalzaken hebben we met terugwerkende kracht een correctie doorgevoerd in de cijfers van Slijterijen.

 

Bronnen: FSIN Food500-analyse op basis van CBS, Foodstep, Datlinq, Nielsen, IRI, diverse publicaties. Cijfers betreffen de verwachte omzet in 2018/2019.

 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!