Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

FSIN Beleidsmonitor 2019/2020

Gemak en genieten zijn de belangrijkste thema’s in de nieuwe FSIN Beleidsmonitor 2019/2020 ‘Op weg naar 2025: nieuwe vormen van gemak en genieten’. In deze nieuwe FSIN Beleidsmonitor leest u wat de impact van gemak en genieten is op de foodmarkt. En die impact is groot, blijkt uit de meest actuele FSIN-cijfers. In de komende tien jaar snoepen gemak en genieten marktaandeel af van routine. 

Deze publicatie is uitsluitend bestemd voor leden van het FSIN,
verspreiden zonder toestemming van het FSIN is niet toegestaan.

Download publicatie

Op zoek naar mentaal gemak

27 maart 2019 - De consument is op zoek naar mentaal gemak. Daarbij draait het niet uitsluitend om tijdbesparing, maar om de zekerheid van een gezonde, lekkere maaltijd, zonder zelf daarover te hoeven prakkiseren. De consument wil producten en diensten die hem mentaal ontlasten en die ervoor zorgen dat hij - na een dag van mentale topsport - niet meer hoeft na te denken over zijn eten. Dat vereist een nieuwe denkwijze bij leveranciers en formules, want de regie over wat de consument eet en drinkt, komt meer en meer bij hen te liggen.


Laagdrempelig genieten

Genieten is naast gemak het tweede grote thema binnen de foodsector. We willen vaker genieten, maar met een beperkt budget. Bij genieten zijn de jongere generaties zoals de Millennial en Generatie Z belangrijke drivers. Ze eten veel vaker buiten de deur dan de andere generaties, maar besteden een fors lager bedrag per keer. Ook dat vraagt om nieuwe concepten van leveranciers en formules, waarbij standaardisatie (systeemgastronomie), lage prijzen en een hogere bezoekfrequentie de uitgangspunten moeten zijn.


Kansen in beeld

In de nieuwe FSIN Beleidsmonitor 2019/2020 brengen we voor alle kanalen in kaart wat de gevolgen van deze ontwikkeling zijn. Per kanaal prognosticeren we de groei voor 2019, laten we zien waar de groeikansen tot 2025 liggen en wat de voorwaarden zijn om die kansen te pakken Daarbij delen we de foodmarkt in naar consumptiemotief - routine, gemak, genieten - en consumptielocatie - thuis, onderweg, op locatie.

Van routine naar gemak en genieten

Consumptiemotieven in omzetaandeel 2018-2025 EST
Bron: FSIN Beleidsmonitor 2019/2020

 

Over de FSIN Beleidsmonitor 2019/2020

De FSIN Beleidsmonitor 2019/2020 ‘Op weg naar 2025: nieuwe vormen van gemak en genieten’ is een publicatie verzorgd door The Food Research Company in opdracht van het FoodService Instituut Nederland (FSIN). The Food Research Company is verantwoordelijk voor alle publicaties van het FSIN.

Voor leden

De FSIN Beleidsmonitor 2019/2020 is alleen beschikbaar voor leden van het FSIN en te downloaden door in te loggen op de site. Nog geen lid van het FSIN? Lees meer over de voordelen van een bedrijfslidmaatschap van het FSIN en doe mee!

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!