FSIN Beleidsmonitor 2018

Het gaat goed met de foodsector! Er is groei. In deze FSIN Beleidsmonitor een uitgebreide analyse van de stand van zaken in de markt.

Het gaat goed met de foodsector. Er is groei. De totale foodconsumptie steeg in 2016 met 2,1% tot bijna €57 miljard. De wérkelijke groei ligt volgens onze inschattingen echter nog flink hoger. En de FSIN-barometer laat zien dat we met een minstens zo positieve blik vooruit mogen kijken. We verwachten voor de totale foodsector een gemiddelde groei van zo’n 2,2%, voor Foodservice een minimale groei van 3,3%, die nog wel eens flink hoger uit zou kunnen pakken.

 

Addendum:

Helaas is er een fout in de Beleidsmonitor 2018 geslopen. Wij rapporteerden een omzet eten en drinken van €56,96 miljard in 2016. Dit zou een omzet van €57,2 miljard moeten zijn. De omzetten per kanaal staan wel juist vermeld in het rapport.


Vier groeirichtingen tot 2025

Als we die lijn doortrekken, betekent dat dat er tot aan 2025 €21,2 miljard te winnen is - omzet die in vier specifieke groeirichtingen terecht gaat komen. Online, premium, convenience en quality discount zijn - ook in Foodservice - de vier belangrijke groeimarkten tot aan 2025.

Deze beweging wordt maximaal gedreven door de consument, die moe is van het saaie midden en met zijn koop- en consumptiegedrag wil laten zien hoe hij in het leven staat. Dat zet de routinematige consumptie licht onder druk, terwijl consumptiemotieven ‘gemak’ en ‘beleving’ juist flink groeien de komende jaren. Voeg daar de talloze externe en interne krachten aan toe (ouder wordende bevolking, digitalisering, transparantie, algoritmen, big data), maar ook consumententrends (belang van gemak, gezondheid, online bestellen en daling weekboodschappen) en je weet dat de sector flink in beweging is - en dat ook móet zijn om in de consumentenbehoeften te blijven voorzien.


Fundamentele veranderingen

De veranderingen die hieruit voortkomen zijn fundamenteel, omdat ze geënt zijn op een brede maatschappelijke beweging. Het zijn geen hypes, maar grote verschuivingen op basis van een veranderende samenleving, leidend tot nieuwe (food)waarden.
In deze monitor brengen we deze fundamentele veranderingen voor u in kaart en analyseren we hun invloed op de verschillende foodkanalen en ketenschakels. We kijken in deze editie ook nadrukkelijk terug op de geschiedenis van de foodbranche, om te leren van het verleden en parallellen te trekken naar het heden.

Zoals u inmiddels van ons gewend bent, vindt u verdiepende achtergrondinformatie via linktekens in onze monitor. In deze digitale editie kunt u de achtergrondinformatie vinden door op deze tekens te klikken.


Namens bestuur en team van het FoodService Instituut Nederland,


Jan-Willem Grievink 
Inga Blokker

 

Klik op de onderstaande afbeelding om de Beleidsmonitor door te bladeren - let op; alleen beschikbaar voor ingelogde leden!

Delen