Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

FSIN hecht waarde aan de privacy van de bezoekers van onze website. In deze verklaring lichten wij toe hoe wij de privacy van onze klanten respecteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken
FSIN verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres, maar we maskeren de laatste 4 cijfers als we dit gebruiken voor Google Analytics
  • Naam, e-mailadres, zodra je ons contactformulier invult of als jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief
  • NAW-gegevens, zodra jij je aanmeldt voor een evenement

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@fsin.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
FSINt verwerkt jouw persoonsgegevens met toestemming voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Aanmelding voor een evenement
  • Contact leggen met onze medewerkers

FSIN analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. We maskeren echter de laatste 4 cijfers van jouw ip-adres.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
FSIN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Nieuwsbrief: tot de persoon zich uitschrijft via de link onderaan de nieuwsbrief
  • Contactformulier: tot een jaar na verzending

FSIN deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is om de website goed te laten functioneren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
FSIN gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FSIN gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Toelichting veilig internetten >

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FSIN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fsin.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FSIN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast hebben wij de laatste 4 cijfers van het ip-adres gemaskeerd, zodat de privacy van bezoekers zo goed mogelijk geborgd is. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fsin.nl.