Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Dossier toekomst Bedrijfscatering

Facts en analyses over de stand van zaken in de markt en outlooks naar de nieuwe groeirichtingen voor bedrijfscatering.

Deze publicatie is uitsluitend bestemd voor leden van het FSIN,
verspreiden zonder toestemming van het FSIN is niet toegestaan.

Download publicatie

15 maart 2016 - Bedrijfscateraars hebben het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. De omzet van het segment liep terug naar €1,56 miljard in 2015. Een verlies van €270 miljoen. In 2015 werd voor het eerste weer een kleine omzetplus behaald. Thuiswerken, de opkomst van zzp'ers en de trend waarin werkgevers steeds minder bereid zijn subsidies te verstrekken rondom de lunch zorgen dat de markt voor bedrijfscatering ook de komende jaren niet veel verder zal groeien; maar naar verwachting stabiel zal blijven. In de krimpende markt doet overigens niet iedereen het slecht. En naar de toekomst toe zijn voldoende kansen zichtbaar.

FSIN-leden kunnen het dossier over de toekomst van bedrijfscatering op deze pagina downloaden. In het dossier vindt u een analyse van de stand van zaken in de markt. Ook schetsen we de outlooks naar de toekomst van het vak van bedrijfscateraars: de groeikansen en de nieuwe vormen van catering die we zien ontstaan de komende jaren.

 

Rectificatie: op pagina 5 van het dossier staat per abuis 'man' en 'vrouw' omgedraaid. De juiste zin moet zijn: Van alle cateringmedewerkers is 76% vrouw en 24% man (bron FMM).

 

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!