Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

FSIN Food500 2017

Hier koopt Nederland zijn eten en drinken!

 

Deze publicatie is uitsluitend bestemd voor leden van het FSIN,
verspreiden zonder toestemming van het FSIN is niet toegestaan.

Download publicatie

6 oktober 2017 - Het gaat goed met de omzet in voedings- en genotmiddelen. De totaalmarkt groeit nu al twee jaar op rij met meer dan 2%. Voor 2017 verwachten we een groei van bijna 3%. Deze positieve ontwikkeling heeft alles te maken met de consument en zijn stijgende vertrouwen in de economie. Hij geeft méér geld uit aan eten en drinken buiten de deur - goed nieuws dus voor veel spelers uit onze FSIN Food500! 
Natuurlijk gaat de consument niet méér kilocalorieën eten. Hij laat zich verleiden tot het betalen van een hogere waarde voor diezelfde kilocalorie. Dat komt door twee ontwikkelingen, die wij zien als belangrijkste groeidrivers de komende jaren: 
a)  De consumentenbehoefte aan gemak en ontzorging 
b)  De consumentenbehoefte aan beleving 

Deze twee groeimotoren liggen ten grondslag aan veel nieuwe en groeiende concepten, die we ook in onze FSIN Food500 zien groeien als kool. Denk aan de prachtige groeicijfers die Domino’s weet te noteren, maar ook ketens als Stach, SLA, Backwerk en Happy Italy blijven doorgroeien - het zijn allemaal ketens die uitblinken in het inspelen op één van deze (en soms ook beide) bovengenoemde consumentenbehoeften. 

80% van alle foodomzet in beeld

In deze FSIN Food500 brengen we de foodomzet van de grootste formules en concepten in Nederland in kaart. Vandaar dat deze editie van FoodStrategy de ondertitel ‘Hier koopt Nederland zijn eten en drinken’ draagt. De vijfhonderd genoemde organisaties en bedrijven zijn met elkaar immers goed voor ruim € 45,6 miljard - dat is 80% van alle euro’s die in Nederland worden uitgegeven aan voedings- en genotmiddelen (in totaal € 56,96 miljard in 2016). 
Met deze vijfhonderd formules hebben we uiteraard nog lang niet alle ondernemingen en vestigingspunten waar food wordt verkocht in beeld. We hebben bijna 38.000 vestigingen ‘afgedekt’, maar er zijn nog zeker zestigduizend andere plaatsen waar consumenten hun eten en drinken kunnen kopen. Juist in die staart van foodformules bevinden zich soms pareltjes van innovatie, maar ook de bleeders - de bedrijven die in de gevarenzone verkeren. 

Lessen vanuit het FSIN

Bij het samenstellen van deze FSIN Food500 zijn ons als FSIN-team een aantal zaken opgevallen: 

  1. Bedrijven die al tijdens de crisis zijn begonnen met stevig innoveren doen het vaak 
beter dan de rest. 
  2. Er komen steeds meer bedrijven die de consument prijsaantrekkelijke maaltijdoplossingen aanbieden. 
  3. De markt voor functioneel eten buiten de deur groeit harder dan de markt voor ‘gezellig uit eten gaan’. 
  4. Steeds meer foodretailers - zowel supermarkten als speciaalzaken - starten pogingen 
om de consument ter plekke te laten consumeren of ready to eat mee te geven.  
  5. Gelijktijdig zien we dat ook horecabedrijven initiatieven nemen om de consument thuis van heerlijke gerechten te voorzien. 
  6. Speciaalzaken realiseren zich dat ze zich fors van de supermarkt moeten onderscheiden. Het besef groeit dat samenwerking met collega’s synergie oplevert. 
  7. Supermarktformules zijn ontegenzeggelijk de meest dominante spelers in deze FSIN Food500. Maar juist de kleinere foodserviceformules groeien naar verhouding harder. 
  8. Formulevorming in combinatie met ondernemerschap en gastvrijheidsdenken, lijken 
belangrijke succesfactoren voor duurzame groei. 
  9. De markt lijkt rijp voor buitenlandse formules die hun succes hebben bewezen. Vooral 
Fast Casual speelt in op de behoefte aan beleving en gemak voor een redelijke prijs. 
  10. De markt voor fooddelivery blijft explosief groeien. In 2018 wordt de grens van € 2,5 
miljard omzet doorbroken en die zal zich daarna snel verdubbelen. 

Zowel opgave als berekening

Aan deze FSIN Food500 heeft een derde van alle bedrijven meegewerkt door hun omzetcijfers met ons te delen. De overige omzetten hebben we met specialisten (en aan de hand van openbare bronnen) zo goed mogelijk ingeschat. Die inschatting hebben we vervolgens voorgelegd aan de directies van die bedrijven (zie ook de verantwoording op pagina 184). Dat betekent dat de cijfers in deze vierde editie van de FSIN Food500 opnieuw nauwkeuriger zijn geworden, maar ook dat we vanwege correcties dit jaar nog geen stijgings- en dalingspercentages ten opzichte van de vorige editie hebben berekend. 
Het FSIN is een vereniging zonder winstoogmerk. Onze ambitie is de kennis over de foodmarkt en de duiding van bewegingen in die markt naar een hoger plan te tillen. Deze FSIN Food500 is één van de middelen waarmee we dat doen. Daarbij is input van formules en experts van cruciaal belang. U kunt ons daarom altijd mailen met correcties en aanvullingen - graag zelfs! Zo zorgen we samen voor een kwalitatief hoogwaardig product. In ruil daarvoor maken we deze FSIN Food500, waarin we naast een overzicht van al die vijfhonderd bedrijven, ook flink ruimte hebben uitgetrokken voor analyses en visies van experts en spelers uit het veld. Zij geven adviezen waarmee u uw toekomstbeleid kunt uitstippelen. 


We zijn bijzonder trots op deze FSIN Food500 2017, waarin we de markt van ‘groot’ (AH Supermarkten, foodomzet € 9,8 miljard) tot ‘klein’ (Ellis Gourmet Burger Nederland dat met een omzet van € 3,5 miljoen de lijst binnenkomt) in kaart hebben gebracht. Het is onze core business als FSIN om al deze partijen te voorzien van goede beleidsinformatie. Bij deze FSIN Food500-bedrijven koopt Nederland zijn eten en drinken... Bij het FSIN krijgen onze leden hun ‘voeding’ voor toekomstgerichte innovatieve beleidsplannen.

Heeft u ook trek? Doe mee met het FSIN! 

Inga Blokker,
Hoofdredacteur FoodStrategy
Jan-Willem Grievink, Directeur FSIN

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!