Wij gebruiken cookies op de website. Analytische cookies laten ons geanonimiseerd zien hoe men de website gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we fsin.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord

Van dozen schuiven naar spilfunctie: De veranderende rol van de groothandel

Het klassieke food-groothandelsmodel heeft zijn langste tijd gehad. Hoewel de verhouding met de industrie steeds belangrijker wordt, gaat het allang niet meer om de transactionele en productgerichte rol. De op het oog kwetsbare middenpositie van de groothandel in de keten is omgezet naar stevige kansen om toegevoegde waarde te leveren naar het hele platform, waarop leveranciers, ondernemers en consumenten elkaar vinden.

12 juli 2019 - Waar we vroeger volumegedreven werkten en de schappen van ondernemers vergelijkbaar waren en minder afgestemd op de specifieke wens van de consument op die locatie, weten we tegenwoordig drommels goed dat de consument de eindbepaler is. En dat dat om meer maatwerk vraagt. Als groothandelaren kijken we daarom over de ondernemer heen, naar de consumenten. We kijken niet alleen van achter naar voren, maar juist van voor naar achter; wat wil de consument en hoe kunnen we onze klanten daarin ondersteunen?

To go, to stay, to take home

De consument wil niet meer in kanalen denken, maar in behoeftes. Wanneer hij zin heeft in dat verse broodje, en wel nu meteen, wil hij daarvoor niet meer omrijden of op zoek naar een speciaalzaak. Hij wil daarvoor op meerdere plekken onderweg terecht kunnen, waar hij zijn broodje kan meenemen (to go), of met een bijpassende salade en hippe melkkoffie nuttigen in een van de werk- of lounge-hoeken van dezelfde gelegenheden (to stay). De blurring van verschillende kanalen kennen we al een tijdje. We signaleren ondertussen ook dat de convenience trend opmars doet in de hele food-markt, omdat het naadloos aansluit bij het moderne leven: individualisering, verdere integratie van devices in ons persoonlijke leven, economische groei. De consument bestelt straks onderweg zijn verse maaltijd, pikt hem op, om deze thuis aan tafel te nuttigen. Van To go, naar To stay, naar To take home.

Met dergelijke versmeltingen is het voor een ondernemer van wezenlijk belang te weten hoe zijn markt in elkaar zit. Wat is het demografisch profiel van de gast op zijn locatie en hoe kun je die data vertalen naar de behoeften? Wat biedt de concurrentie in zijn omgeving? Hoe onderscheidt hij zich? Natuurlijk is de consument veel kritischer geworden als het om het aanbod van producten gaat. Maar een consument verwacht meer: kwaliteit van het assortiment, gastvrijheid en beleving. Consumenten kunnen hun geld maar één keer uitgeven en ze zijn vaak slechts korte tijd op de winkelvloer. Ze willen zich vooral welkom ervaren. Het hele plaatje moet kloppen en dat is nog wel eens een uitdaging.

Dat vraagt inspanning van de ondernemer. Investeringen, opvolging van trends, bijbehorende wet- en regelgeving, opleiden van zijn personeel in de veranderende dynamiek. Dat is de prijs van beleving. Het resultaat is snel terug te zien in het rendement en simpelweg onmisbaar om zijn winkel toekomstbestendig te maken.

De ondernemer succesvoller laten zijn 

Groothandelaren kennen de markt, vervullen een spilfunctie in de keten en proberen de beste partner te zijn om de ondernemer in zijn ambities succesvoller te laten zijn. De rol van de groothandel verandert van dozen schuiven naar toegevoegde waarde bieden in een wereld die om de eindconsument draait. We helpen de ondernemer in het verrassen en verleiden van de consument al voor het moment van binnenkomst. Zijn winkel wordt een bestemming. We bieden marktonderzoeken, denken mee bij het ontstaan van een concept, berekenen het omzetpotentieel, de inrichting van de winkelvloer, de opleiding van personeel. Die samenwerking  kan heel ver gaan, maar we kunnen ook aan de randen blijven. De ondernemer blijft in control. Het is per slot van rekening zíjn winkel.

Natuurlijk leveren we producten. Maar consumenten vragen maatwerk, one size fits nobody. Dat kan heel goed als winkelconcept. Onze teams zijn iedere dag hard aan het werk om trends te signaleren en te vertalen naar relevant productaanbod voor onze klanten. Zo zien we in de steden meer aandacht voor etnische groepen en mono-concepten. Maar ook meer authenticiteit en daarmee lokale producten: de asperges in de salade komen van de boer in de regio. Hierbij is de logistiek cruciaal: de distributie is al even zo specifiek aan het worden. Groothandelaren richten hun supply chain daarop in, zodat ze dit voor hun klanten kunnen realiseren. De groothandel krijgt te maken met andere orderhoeveelheden en assortimentsontwikkeling, tot aan leveranciersbegeleiding: we gaan van groot-handelen naar partnerschappen met lokale kleine leveranciers, die we bekend maken met labellen, verpakken, certificeren, (EAN)coderen.

We doen het graag, om de ondernemer zijn winkelbeleving te kunnen laten bieden. En wanneer je producten ultravers zijn, lever je als groothandel niet 1x per week, maar heb je meerdere bezorgmomenten. We opereren daarvoor vanuit ons fijnmazig distributienetwerk in de leveringsvorm die aansluit bij de behoefte en locatie van de ondernemer, waarbij de duurzaamheid van de dienstverlening steeds essentiëler wordt en de thematiek rondom stadsdistributie bepalend. Digitalisering, technologie, transport- en communicatiekanalen staan slechts in dienst van de totale klantervaring. Dat weten ondernemers die consumenten bedienen. Voor de klanten van de groothandel moet het even zo convenient zijn om met ons zaken te doen.


Platforms vragen om verbinding

Terug naar onze keten, die verworden is tot een flexibel netwerk, waarin de ondernemer en consument centraal staan en op meerdere manieren door meerdere partijen bediend worden. De nieuwe groothandel is een business partner en vervult een spilfunctie op dit verbindend platform. In zijn centrale positie legt de groothandel verbindingen met leveranciers en service partners, combineert sterke punten. In deze tijden vol kansen ontstaan nieuwe samenwerkingen die de oude relatiepatronen volledig vereffenen. Leveranciers en groothandel en ondernemers zijn elkaars partners. Als het ieders intrinsieke motivatie is om te blijven ontwikkelen, kennis te delen, en te investeren, zullen we uiteindelijk samen succesvol zijn.

Freek van Beek
Freek van Beek
CEO Lekkerland Nederland B.V.

Kan je iemand helpen met dit artikel? Deel het!